Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Hemd van het Lijf: Coen de Jong

Algemeen Hemd van het lijf

Coen de Jong is kunstenaar en oprichter, co-directeur en curator van expositieruimte 38CC. In 2024 viert 38CC haar zestienjarig jubileum.

Waarom hier op de foto?
Dit is 38CC, en je ziet hier een onderdeel van de tentoonstelling ‘To Sea at the Crossroads’, waarvan het thema simpel gezegd is: waar kom je vandaan? Aankomende zondag 7 januari vindt hier een afsluitend panel en performance plaats over de tentoonstelling, onder leiding van Manon Portos Minetti. Reserveren kan via onze website.

Hoe is 38CC ontstaan?
38CC is in 2008 opgericht, naar aanleiding van de vraag van de gemeente naar een expositieruimte voor hedendaagse kunst in Delft. Het organiseren van exposities is een heel creatief proces, waar ik als beeldend kunstenaar altijd veel mee bezig ben geweest, en met veel plezier. Destijds was het uitgangspunt van de programmering de identiteit van Delft. Dat is nog steeds belangrijk voor ons, maar we koppelen het tegenwoordig aan een nieuw concept genaamd ‘Het museum van alsof’, geïnspireerd door ‘De filosofie van het alsof’ van Hans Vaihinger. Delft heeft aan de ene kant haar wetenschappelijke karakter en aan de andere kant haar historische karakter, wat altijd een beetje wrikt. De wetenschap wordt meestal als belangrijker gezien dan fictie. Volgens Vaihinger was fictie juist de basis van alle kennisverwerving.

Waarom vieren jullie het zestienjarig jubileum?
Als je een jubileum viert, draait dat meestal om terugkijken. Wij kijken liever vooruit. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om niet het traditionele vijftienjarig jubileum te vieren, maar het zestienjarig jubileum, met aandacht voor de toekomst.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Vanaf dit jaar zal ik niet langer de enige directeur zijn, maar co-directeur, samen met Jip Hinten. Het is de bedoeling dat Jip 38CC de toekomst in gaat leiden en ik een stapje terugneem. Dit voorjaar gaan we ook een nieuw stichtingbestuur presenteren, waarin nog meer verjonging zichtbaar is. Dan zijn er natuurlijk nog de toekomstige exposities. Na de afsluiting van To Sea at The Crossroads zal ‘Triple Blue’ van start gaan, dat over het concept van Delft gaat. Mensen die nog nooit in Delft geweest zijn, hebben toch een bepaald beeld in hun hoofd wanneer je de stad noemt: Vermeer, Hugo de Groot en Antoni van Leeuwenhoek, en Delfts Blauw natuurlijk. In Triple Blue gaan de Zweedse Christoph en Sebastian Mügge, die allebei nog nooit in Delft geweest zijn, aan de haal met dat typische beeld van Delft.

Als ik burgemeester van Delft was…
…zou ik het standbeeld van Hugo de Groot weer op het midden van de markt zetten, waar hij hoort. Het marktplein is nu niet in evenwicht.