Woonberichten

  wonen

Editie: Week 37, Jaargang 22 |

Woonbond waarschuwt voor leeg raken sociale woningvoorraad
DELFT - De zeggenschap voor huurders is slecht geregeld in de plannen van minister Blok voor de herziening van de Woningwet. Daarnaast dreigen er honderdduizenden woningen aan de sociale woningvoorraad te worden onttrokken, waarschuwt Woonbonddirecteur Ronald Paping. Hij was een van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer morgen heeft gehouden over de Novelle waarmee Blok de corporatiesector wil aanpassen. Paping: “Deze Novelle doet niets om de positie van huurders te verbeteren, terwijl we tijdens de parlementaire enquête Woningcorporaties hebben gezien dat dit hard nodig is.” De Woonbond vindt dat huurdersorganisaties meer te zeggen moeten krijgen over het beleid van de corporaties. Huurders financieren de corporaties bijna volledig en zijn in hun dagelijks leven sterk afhankelijk van de keuzes die een corporatie maakt. De Woonbond wil daarom instemmingsrecht voor huurdersorganisaties op belangrijke onderwerpen, zoals het huurbeleid, fusies of het verkoopbeleid van een woningcorporatie. Ook bij de prestatieafspraken over het lokale woonbeleid tussen corporaties en gemeenten moeten huurdersorganisaties volwaardig partner zijn. “Nu dreigt het gevaar dat huurders de dupe worden van afspraken waar ze niet over kunnen meebeslissen”, aldus Paping. Het verdwijnen van honderdduizenden woningen uit de sociale huursector is Paping ook een doorn in het oog. Deze woningen worden verkocht of worden geliberaliseerd wanneer er nieuwe huurders in de woning komen. Het verdwijnen van deze sociale huurwoningen is een grote aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, terwijl steeds meer mensen hier behoefte aan hebben. De Woonbond vraagt de Tweede Kamer de Novelle van Blok niet te behandelen voordat het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête af is. Dat rapport komt eind oktober uit. Paping verwacht dat de conclusies uit het rapport op belangrijke onderdelen afwijken van de voorliggende voorstellen voor de Novelle, bijvoorbeeld over het externe toezicht, het taakgebied van corporaties en de inspraakmogelijkheden van huurders.
ECB verlaagt laagste rentestand naar historisch laag niveau
DELFT - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn belangrijkste rentestand met 10 basispunten verlaagd naar een nieuw historisch laag niveau van 0,05 procent. Voor huiseigenaren heeft dit nauwelijks direct effect. Variabele hypotheekrentes kunnen licht veranderen, doordat de ECB de rente wijzigt. Bij vaste hypotheekrentes is dat verband er niet. De ECB leent geen geld direct aan consumenten. Banken kunnen wel voor korte periodes geld lenen bij de ECB, om dat geld vervolgens weer uit te lenen aan hun klanten. Maar de rentestand die een bank uiteindelijk vraagt aan zijn klanten, is van allerlei factoren afhankelijk. Bovendien zijn hypotheken langlopende leningen, vaak met een duur van dertig jaar. Diverse Nederlandse hypotheekverstrekkers hebben hun hypotheekrente de afgelopen weken nog iets verlaagd. Voor de populairste variant, tien jaar rentevast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), gelden nu rentestanden tussen de 3,1 en 3,5 procent. Voor kortere periodes gelden zelfs rentes rond de 2,5 procent. Het is niet uitgesloten dat de rentetarieven de komende maanden nog iets verder dalen. Er is nog altijd weinig concurrentie op de hypotheekmarkt, dus nieuwe toetreders kunnen zorgen voor prijsverlagingen. Dat is ook mogelijk, want banken maken nog steeds overwinsten, blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer.
Rente op restschuld blijft vijftien jaar aftrekbaar
DELFT - De periode waarin de rente op een restschuld na verkoop van een huis aftrekbaar is, wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. Deze maatregel gaat waarschijnlijk 1 januari 2015 in. Dat heeft het Kabinet vorige week afgesproken met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, volgens RTL Nieuws. In Nederland staan circa 1,4 miljoen huizen onder water. Deze huiseigenaren zitten bij woningverkoop met een restschuld, omdat de hypotheekschuld dan hoger is dan de opbrengst van het huis. Vereniging Eigen Huis heeft diverse malen gepleit voor een langere periode van aftrekbaarheid van de restschuldfinanciering. Dit maakt het voor huiseigenaren namelijk minder zwaar om een restschuld terug te betalen. Bovendien zorgt dit er voor dat banken minder terughoudend kunnen zijn om een restschuldfinanciering te verstrekken. De vereniging is daarom positief over deze maatregel, die zeer waarschijnlijk op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt. “Dit is een maatregel waar huiseigenaren die met een restschuld worstelen echt iets aan kunnen hebben, mits de banken hun aflossingstermijn ook verlengen naar vijftien jaar”, zegt directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. “Maar wij pleiten nog steeds voor een periode van aftrekbaarheid die gelijk is aan de looptijd van de oorspronkelijke hypotheek. Dat is maximaal dertig jaar. Dat zou het voor huiseigenaren met restschuld een stuk makkelijker maken om te verhuizen. En dat is weer van groot belang voor de doorstroming op de woningmarkt.” Het Kabinet heeft volgens RTL Nieuws ook overeenstemming bereikt over aftrekbaarheid bij dubbele woonlasten. Wie zijn oude huis niet verkocht krijgt, kan ook in 2015 de hypotheekrente voor deze woning nog drie, in plaats van de oorspronkelijke twee jaar aftrekken. Vereniging Eigen Huis heeft zich regelmatig voorstander betoond van verlenging van deze crisismaatregel en juicht de verlenging dus toe.
Meer hypotheken verstrekt dan in augustus vorig jaar
DELFT - In augustus 2014 verwerkte het Hypotheken Data Netwerk (HDN) ongeveer 15.500 unieke hypotheekaanvragen. Dat is circa 40 procent meer dan in augustus vorig jaar. In de eerste acht maanden van 2014 zijn inmiddels 126.600 unieke hypotheekaanvragen verzonden via HDN. Dat is 45 procent meer dan in dezelfde periode in 2013. En 48 procent meer dan in 2012. HDN verwerkt ongeveer 70 procent van alle hypotheekaanvragen die adviseurs naar geldverstrekkers sturen. Daarmee is HDN een goede graadmeter voor ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. Vanwege seizoensinvloeden wordt het aantal hypotheekaanvragen meestal vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1