Afbeelding

Hemd van het Lijf: Victor Knoop

vaste rubrieken

Editie: Week 3, Jaargang 22 |

Doctor Victor Knoop (32) ontwikkelde een verkeersmodel dat files in de stad moet tegengaan. Hij mocht het zondag presenteren bij de Annual Meeting of the Transportation Research Board.

1. Waarom wilde je hier, in de TU-wijk, worden gefotografeerd?
“Omdat hier voor mij alle faciliteiten zijn om mijn werk goed te kunnen doen. Ik ben hier na mijn studie natuurkunde gepromoveerd en heb vervolgens in Lausanne, Londen, Bristol en Lyon gewerkt. Voor mij is Delft echter de fijnste plek om onderzoek te kunnen doen.”

2. Wat maakt de TU Delft zo bijzonder voor jou?
“Vooral de manier van samenwerken hier spreekt me ontzettend aan. Er zit hier een groep heel slimme mensen die de kennis wil delen. Het idee van het verkeersmodel kwam van mij, maar bij de ontwikkeling ervan kwam ik nogal wat hobbels tegen. Door met collega’s te overleggen ben ik hieruit gekomen. Daarnaast is het ook leuk om collega’s die tegen problemen aanlopen te kunnen helpen.”

3. Wat houdt je verkeersmodel precies in?
“Het is een model dat niet kijkt naar individuele bestuurders of naar één weg, wat vroeger altijd gedaan werd. Ik heb hier een nieuwe dimensie aan toegevoegd, namelijk het kijken naar hoe het verkeer in een groter blok functioneert. Ik heb naar een mogelijkheid gezocht om de verkeersstromen binnen een blok te reguleren, waardoor vijf minuten wachten kan leiden tot een tijdswinst van tien minuten.”

4. Klinkt dat niet erg paradoxaal?
“Dat zou je kunnen denken, maar dat is helemaal niet zo. Op dit moment ontstaan files doordat in een bepaalde zone teveel weggebruikers zijn die allemaal een andere kant op willen en daardoor in elkaars vaarwater zitten. Als je minder weggebruikers tegelijk in één zone laat zijn, zal het verkeer zich sneller verplaatsen, zeker als ze allemaal dezelfde kant op willen. Hoe het model werkt kun je terugvinden op http://victorknoop.eu/research/networktransmissionmodel/”

5. Heb je altijd al iets met files gehad?
“Integendeel, ik ben namelijk altijd gefascineerd geweest door beweging. Als natuurkundige heb ik altijd een bovenmatige interesse gehad in stromingen en daarnaast ben ik ook nog eens een groot autoliefhebber. Die twee passies gecombineerd zorgen er al snel voor dat je je gaat bezighouden met verkeersstromingen. Daarbij is het leuk om te zien dat het gedrag van één individuele weggebruiker effect kan hebben op het hele systeem.”

6. Maakt het feit dat je met menselijk gedrag hebt te maken de stromingen niet heel onvoorspelbaar?
“Die onvoorspelbaarheid is een mooie uitdaging. Aan de ene kant is dat lastig voor het model, maar aan de andere kant zorgt het feit dat je naar een heel blok kijkt ervoor dat alles zich middelt. Als je naar het effect van gedrag op één weggebruiker of één weg kijkt is het een stuk groter dan wanneer je het over een grote zone bekijkt.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan... 
“... zou ik het model zeker in de praktijk gaan uitproberen. Op dit moment is het misschien wat lastig, maar over een paar jaar, als de Spoorzone af is en de Sebastiaansbrug is vervangen, is het zeker de moeite waard. Voor mij zou dat een prachtige kans zijn om het model in de praktijk toegepast te zien en het eventueel te kunnen verbeteren.”

8. Hoe was het om je model in Washington te mogen presenteren?
“Ik vond het wel een ontzettend grote eer. Wereldwijd zijn er heel wat collega’s bezig met deze problematiek en ik heb ze mijn model mogen presenteren. Ik heb een artikel naar de organisatie van het congres gestuurd, waarna internationale collega-wetenschappers een selectie uit de inzendingen hebben gemaakt. Zij vonden het de moeite waard om mij aan het woord te laten. Daar ben ik best trots op.”

9. Was het niet lastig om zo’n lange tijd alleen aan je model te werken?
“Dat is een misvatting die onder veel mensen leeft. Ze denken dat een wetenschapper zich drie jaar lang opsluit in een kamertje en vervolgens met een model komt. De praktijk is anders; je overlegt juist heel veel met collega’s uit andere disciplines. Ik ben met het idee voor het model gekomen, maar mijn collega’s hebben me heel goed geholpen bij de uitwerking ervan.”

10. Wat wil je nu gaan onderzoeken?
“Voorlopig ben ik nog niet klaar met dit project. Ik wil het model nog in de praktijk gaan toepassen. Bovendien wil ik het nog verder uitbreiden door er voetgangers- en fietsersstromen aan toe te voegen: dat lijkt me zeer nuttig in Nederland in het algemeen en in studentenstad Delft in het bijzonder. Over wat ik erna wil doen heb ik wel zo mijn ideeën, maar die houd ik liever nog even voor mezelf.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12