Afbeelding

Dubbel Delft

vaste rubrieken

Editie: Week 31, Jaargang 23 |

De Zuiderstraat heet tot de negentiende eeuw ‘Bastiaansvest’, vernoemd naar Sint Sebastiaan. Hij was de patroonheilige van onder meer het schuttersgilde, maar ook van soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden.

Veel schutterijen dragen zijn naam. Maar er is meer: hij was ook één van de zes pestheiligen. Dus kregen kinderen soms zijn naam om bijvoorbeeld pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren. Je moet er maar in geloven. Vlakbij de Bastiaansvest lag een waltoren genaamd Bastiaanstoren. Deze lag ongeveer op de plaats waar tegenwoordig de Sint Sebastiaansbrug ligt. In 2002 werden resten van deze oude toren blootgelegd tijdens archeologisch onderzoek. Van 1620 tot 1720 heette het oostelijk deel van de Bastiaansvest in de volksmond ‘Malle Gijsjesvest’, vernoemd naar Malle Gijsje die daar woonde. Zo’n honderd jaar lang wordt er een straat naar je vernoemd, dat overkomt maar weinig Delftenaren. Weliswaar officieus, maar toch. Gijsje zal waarschijnlijk een vrouw zijn geweest. In die tijd werd door van een jongensnaam een verkleinwoord te maken, eenvoudig een meisjesnaam gecreëerd.

Wat er precies zo mal was aan Gijsje zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar ze maakte zoveel indruk op haar omgeving dat de Bastiaansvest meer dan een eeuw lang in de volksmond de Malle Gijsjesvest werd genoemd. Malle Gijsje woonde op het gedeelte naar de Oostpoort toe en vermoedelijk werd dus slechts het oostelijk deel van de Bastiaansvest Malle Gijsjesvest genoemd. Gijsje leefde aan het begin van de zeventiende eeuw en overleed in november 1622. Haar moeder stierf een half jaar later. Beiden werden in de Nieuwe Kerk begraven. De laatst gevonden vermelding van de Malle Gijsjesvest in de Doop- Trouw- en Begraafboeken van Delft dateert van oktober 1741. Dat wil echter niet zeggen dat diezelfde dag nog deze straatnaam uit de volksmond verdween. De huidige Sint-Sebastiaansbrug ligt ongeveer op de plaats van de vroegere waltoren. Sinds de negentiende eeuw wordt de Bastiaansvest Zuiderstraat genoemd. Zowel in 1869, 1886 en 1989 werd de straat verlengd. De stadswal staat anno 2015 aan de andere kant van de Zuidergracht in de vorm van nieuwbouw aan de Ezelsveldlaan. De enig herkenbare punten van beide foto’s zijn het water en de torens van de Oostpoort.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12