Afbeelding

POLITIEK in 't kort

Algemeen

Editie: Week 19, Jaargang 23 |

Net geen meerderheid voor hulp aan Wesseling

DELFT – Meerdere partijen hebben vorige week tijdens een extra overlegvergadering en de gemeenteraadsvergadering aandacht gevraagd voor de voor de situatie van Dansschool Wesseling. Dit omdat de plannen voor een gewenste verhuizing naar de Buitenwatersloot onlangs weer afketsten. Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie wilde het college er met een motie toe bewegen zich te blijven inspannen een geschikte nieuwe stek voor Wesseling te vinden. Volgens wethouder Förster ligt de bal nu echter bij de ondernemer. Een dansschool zou aan de Buitenwatersloot namelijk wel mogelijk zijn, de combinatie met een zalencentrum echter niet, merkte de wethouder op. ‘It takes two to tango’, reageerde D66. Diverse fracties lieten weten dat de kous daarmee voor de gemeente niet af kan zijn. Naast de indieners stemden vorige week donderdag ook GroenLinks, CDA en Fractie Van Koppen voor de motie, maar met vijftien stemmen voor kwam deze toch tekort voor een raadsmeerderheid. Förster zei in goed overleg met Wesseling wordt gezocht zoekt naar een oplossing, maar dat de gemeente niet naar alternatieve plekken zoekt.

Moties Sebastiaansbrug kansloos

DELFT – De Gemeenteraad sprak vorige week donderdag voor de zoveelste keer over de Sint Sebastiaansbrug. CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen dienden verschillende moties in, maar niet één daarvan kon op een raadsmeerderheid rekenen. Zoals de motie van een ijskastoptie, waarbij de plannen voor een nieuwe Sebastiaansbrug tijdelijk stil worden gezet. Wethouder Lennart Harpe (VVD) reageerde hetzelfde als onlangs tijdens de commissievergadering: de ijskastoptie zou alleen maar leiden tot nog meer en hogere kosten en dus een miljoenenverlies. Pas als niet één van de drie voorgestelde brugvarianten kan worden uitgevoerd kan met de provincie worden gesproken over het stilzetten van de plannen. Andere fracties stelden voor terug naar af te gaan en helemaal opnieuw te beginnen met het maken van plannen voor een nieuwe Sebastiaansbrug. Dat is, reageerde STIP, onwenselijk omdat de brug er dan nooit zou komen. Volgens de SP en Onafhankelijk Delft is de Sebastiaansbrug echter al terug bij af.

Iedereen is het eens

DELFT – Alle elf de fracties van de gemeenteraad stemden vorige week donderdag in met  het ‘Regionale inkoopkader jeugdhulp 2016 – 2017’. Dit is bedoeld als een soort set van speregels voor de inkoop van jeugdhulp door tien gemeenten in Haaglanden. Later die avond was wederom iedereen het eens, want ook het voorstel van de ‘Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling’ werd unaniem aangenomen. Deze visie omvat uitgangspunten over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en het financiële kader hiervoor.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12