Dubbel Delft

  vaste rubrieken

Editie: Week 52, Jaargang 22 |

‘Help het gevogelte uit de nood, u redt ze daarmee van een gewisse dood’. Met deze tekst en een bijbehorende offerpot werd in de zeer strenge winter van 1962 - 1963 getracht geld in te zamelen voor vogels.

Die - heel fotogeniek - poseerden op en rond het ijs voor de camera van Tiemen. Deze winter was de koudste in Nederland en België sinds 1789. Over de maanden december tot en met februari had De Bilt een gemiddelde temperatuur van -3,1 graden, Ukkel kwam uit op -2,0 graden. Op veel plaatsen in Nederland en België zou het bijna drie maanden achtereen elke dag vriezen, terwijl het noordoosten van Nederland al die tijd onder de sneeuw lag. Het was vooral de lange duur van de winter die bijzonder was, niet de laagte van de temperaturen. Niet alleen mensen, maar vooral vogels hadden het er maar moeilijk mee: ‘Niet alleen had ik weinig te eten, maar als je in de nacht probeerde een uiltje te knappen in het ijskoude water zat je als je wakker werd ineens met je pootjes in het ijs gevroren.

Gelukkig kwamen er vaak Delftenaren naar ons die je met een keteltje heet water dan weer los probeerden te weken’. Niet alle vogels hadden overigens dat geluk. Het ijs zorgde voor meer slachtoffers. Zo kreeg het water in kleinere sloten en vaarten door het ijs nauwelijks zuurstof, met als gevolg dat duizenden vissen onder het ijs de dood vonden. In een klein slootje naast de Oostsingel kwamen goudkarpers van bijna een meter bovendrijven. Die werden vervolgens gekookt en als voer voor de vogels op het ijs gelegd. Mooie voedselketen. Hoe het overigens met de inzamelactie bij de Oostpoort in die winter is verlopen vertelt de geschiedenis niet. De Oostpoort, vroeger ook wel Sint-Catharijnepoort of Delfgaeuwer Poorthuis genoemd, maakte ooit deel uit van een serie van acht stadspoorten en dateert van omstreeks 1500. In de loop van de geschiedenis is er het nodige gesleuteld aan deze fraaie poort.

Zo werden in 1514 de torens aanzienlijk verhoogd door de plaatsing van hoge spitsen. Tussen 1962 en 1964 is de Oostpoort vrij ingrijpend gerestaureerd, zo illustreren de bouwsteigers zowel onder als naast de poort.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1