Afbeelding

Hemd van het Lijf: Rob Boers

vaste rubrieken

Editie: Week 28, Jaargang 23 |

Rob Boers (65) was de afgelopen jaren directeur van de praktijkschool van het Grotius College en neemt na eenenveertig jaar afscheid van het onderwijs.

1. Waarom wil je bij de Monseigneur Bekkersschool worden gefotografeerd?
“Omdat dit onze eindbestemming wordt. Zij verhuizen in de vakantie naar de Frederik van Eedenlaan en daarna wordt het gebouw gereedgemaakt, zodat wij erin kunnen. Ik vind het een  prachtige locatie die veel mogelijkheden voor praktijkonderwijs biedt.”

2. Wilde je altijd al het onderwijs in?
“Niet echt; je ziet wel vaker dat mensen uit onderwijsfamilies komen en dat is bij mij niet het geval. Ik ben naar de Kweekschool gegaan en die heb ik zien veranderen in de pabo. Via een vriendin vond ik werk bij de Meester G. Engbertsschool aan de Verwersdijk, een school voor buitengewoon lager onderwijs. Later werden het scholen voor moeilijk lerende kinderen en nu is het praktijkonderwijs.”

3. Is er in die jaren veel veranderd?
“Zeker: je moet je in deze vorm van onderwijs altijd blijven ontwikkelen. Daarbij moet je rekening houden met perspectief op de arbeidsmarkt, maar je moet ook niet teveel theorie aanbieden. Zo hebben we de laatste tijd een gedegen diplomatraject opgezet.”

4. Gaat dit gepaard met een bijzondere manier van opleiden?
“Je hebt met een doelgroep te maken die van huis uit wat minder kansen op de arbeidsmarkt heeft dan anderen. We bieden in onze branche-gerichte opleidingen vooral veel vaardigheden aan die ze in de praktijk kunnen gebruiken. De theorie die we meegeven is hieraan direct te koppelen. Verder werken we hierbij samen met andere praktijkscholen in Delft.”

5. Kun je het denk je wel loslaten?
“Dat weet ik niet. Ik ben nauw betrokken geweest bij de op handen zijnde verhuizing en wil, als dat kan en mag, hier nog wel  wat in betekenen. Het is een proces dat vanwege de financiële situatie van Delft al enige tijd loopt. Ik zou hier graag nog enigszins bij betrokken blijven.”

6. Waar ben je het meest trots op?
“Op het feit dat we meegegaan zijn in de ontwikkelingen en dat er nu een serieuze opleiding met een examentraject staat. Verder hebben we 'leerlingen met een deukje' laten zien dat zij tot meer in staat zijn dan ze aanvankelijk dachten. Op die manier geven we ze perspectief.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
“... zou ik proberen mijn invloed aan te wenden om de bezuinigingen die het onderwijs hebben getroffen te herzien. Zo zou ik bepaalde zaken als schoolzwemmen, subsidies voor sportabonnementen, de bibliotheek en het theater nieuw leven inblazen.”

8. Wat ga je het meest missen?
“Dat is vooral het contact met de leerling. Ik zit al zo'n dertig jaar in het management, maar ben altijd nauw bij de leerlingen betrokken gebleven. De laatste jaren ging dat via de prokrant, een krant waarin serieus nieuws op een begrijpelijkere manier werd uitgelegd. Dat deed ik samen met brugklassers.”

9. Wat is de grootste uitdaging voor je opvolger?
“Om op deze plek een fantastische school neer te zetten. Hij komt uit Den Helder, heeft ervaring in het praktijkonderwijs en maakt een goede indruk. Als hij vragen heeft, kan hij natuurlijk nog altijd bij me aankloppen.”

10. Wat ga je nu doen?
“We beginnen met een mooie vakantie buiten het seizoen. Daarnaast ga ik meer sporten: fietsen, golfen en zwemmen. Van mijn opvolger, ook een fanatiek zwemmer, kreeg ik een startbewijs voor de jaarlijkse zwemwedstrijd tussen Den Helder en Texel: ik heb dus in ieder geval weer een doel. Verder zal ik mijn zoon weleens bijstaan bij studiehuisdelft.nl, zijn eigen bedrijf.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12