Afbeelding

Hemd van het Lijf: Max van der Laan

vaste rubrieken

Editie: Week 33, Jaargang 23 |

Max van der Laan.

Zondagavond wordt het startschot voor de tweeënveertigste editie van de OWee gegeven. Max van der Laan (78) was bij alle edities betrokken.

1. Waarom wilde u voor de aula van TU Delft worden gefotografeerd?
“Omdat ik vijftig jaar voor de TU gewerkt heb en dit een gezichtsbepalend gebouw is. Ik heb het gebouwd zien worden en er liggen veel voetstappen van mij. Verder vindt hier sinds 1974 jaarlijks de opening van de OWee plaats. Ik heb voor de foto het gilet van de organisatie OWee 2015 aangetrokken.”

2. Hoe bent u bij de organisatie terechtgekomen?
“In 1973 werd een democratiseringsbeweging in het hoger onderwijs ingevoerd. De hogeschoolraad van de toenmalige technische hogeschool besloot dat er een introductieweek vóór en dóór studenten moest komen. De voorzitter van het College van Bestuur vroeg of ik een maand voorzitter wilde zijn.”

3. Daar bleef het niet bij?
“Niet bepaald. Ik heb van 1974 tot en met 2009 de eindverantwoordelijkheid gedragen. Het eerste bestuur vroeg of ik door wilde gaan en omdat ik het fijn vind om contact met studenten te onderhouden, heb ik hiermee ingestemd. Momenteel ben ik formeel adviseur van het OWee bestuur.”

4. Hoe zijn jullie toentertijd van start gegaan?
“We hebben een heldere doelstelling geformuleerd: ervoor zorgen dat eerstejaars studenten zich thuis gingen voelen op de TU, aan TU gelieerde verenigingen en in Delft. We zijn gaan brainstormen en hebben een programma opgesteld, waarbij de officiële opening en informatiemarkt niet mochten ontbreken.”

5. Heeft u zelf als student een OWee gemist?
“Een gemis kun je het niet noemen, omdat het er niet was. Je schreef je in die tijd in, kreeg een collegekaart en de Rector Magnificus sprak je toe in één van de kerken. Ik denk wel dat studenten nu beter worden voorbereid op hun studie aan de TU.”

6. Wat is het grote verschil met toen?
“Studenten krijgen nu meer tijd om te acclimatiseren. Ze worden door ouderejaars meegenomen en krijgen praktische informatie, maar worden ook rondgeleid bij de verschillende verenigingen en sportclubs van de TU. Hierbij wordt benadrukt dat studievoortgang belangrijk is, maar wordt ook aangeraden om een netwerk op te bouwen door lid van een vereniging te worden.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
“... zou ik streven naar een samenvoeging van Rijswijk en Delft, omdat ze samen sterker staan dan los van elkaar.“

8. Is er door de jaren heen veel veranderd in de organisatie?
“In het begin was er binnen het comité een scherpe tegenstelling tussen de linkse studenten en de studenten die lid waren van een vereniging. Dit leidde tot felle discussies en spelletjes die niet altijd eerlijk werden gespeeld. Inmiddels zijn er nauwelijks tegenstellingen.”

9. Kunt u zich voorstellen dat niet iedereen blij is met de Owee?
“Zeker. Als studenten een biertje teveel op hebben, kunnen ze in groepsverband nogal brallerig worden. Daar zou ik me ook aan kunnen ergeren. Gelukkig ligt de nadruk steeds meer op het serieus nemen van de studie.”

10. Wat is u van eenenveertig OWees het meest bijgebleven?
“Ten eerste de goede sfeer. Het is één van de leukste weken van het jaar: veel ouderejaars zorgen ervoor dat ze dan in Delft aanwezig zijn. Verder was de editie van twee jaar geleden spannend. Prins Friso overleed en als hij in Delft begraven zou worden, moest heel het programma worden omgegooid. Dat hij elders werd begraven was voor de organisatie een 'opluchting'.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12