Foto:

Uitvaartverzekering | Wat houdt het in?

  Ingezonden

In veel gevallen kun je een overlijden niet voorspellen. Omdat je dit niet voorspelt, is de kans groot dat je niet voorbereid op de (hoge) kosten die gepaard gaan met een overlijden. Gelukkig zijn er manieren om hier op voorbereid te zijn. Neem bijvoorbeeld het afsluiten van een uitvaartverzekering of een begrafenisverzekering. Beide verzekeringen zorgen ervoor dat er direct de nodige financiële middelen zijn voor een uitvaart/begrafenis. Het afsluiten van zo’n verzekering is dus erg belangrijk.

Soorten verzekeringen
Als je van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten zul je merken dat er verschillende soorten/vormen verzekeringen zijn. Uit de verschillende types zijn er twee hoofdstromen die zich weer vertakken in andere varianten. De twee meest voorkomende verzekeringen zijn: kapitaal- en Naturaverzekering. In de meeste gevallen is de mogelijkheid aanwezig om te kiezen tussen een combinatie van regelingen. Dit moet wél vooraf met de verzekeringsmaatschappij worden afgestemd. Het is dus belangrijk dat je van tevoren weet wat jouw pakket moet bevatten, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Onderscheid tussen uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen
Naast een uitvaartverzekering bestaat er ook de overlijdensrisicoverzekering. Ook al valt de overlijdensrisicoverzekering onder een verzekering die afgesloten kan worden wanneer iemand komt te overlijden, zijn er zeker verschillen. Het verschil zit in dat een uitvaartverzekering zich richt op het dekken van de kosten van een uitvaart, terwijl een overlijdensrisicoverzekering bedoeld is om een uitkering te doen aan nabestaanden (nadat diegene overlijdt). Dit geld kan gebruikt worden voor de uitvaart, maar kan ook andere doeleinden hebben.

Pluspunten en minpunten van uitvaartverzekeringen

Het grootste voordeel van een uitvaartverzekering is dat de kosten gedekt zijn wanneer iemand komt te overlijden. Hierdoor is er meer ruimte voor de nabestaanden om zich te richten op het verwerkingsproces, het organisatorisch gedeelte van de uitvaart wordt (wanneer gewenst) volledig uit handen genomen. Een nadeel is dat er bepaalde pakketten niet voldoen aan de wensen, waardoor er nog extra kosten gemaakt kunnen worden (die buiten het pakket vallen). Het is daarom van groot belang vooraf goed te kijken naar de wensen, voordat je een verzekering afsluit.

Wat te doen bij het afsluiten
Als je binnenkort een verzekering wilt afsluiten is het belangrijk om drie zaken goed in je hoofd te hebben. Ten eerste is het belangrijk om te weten wat een verzekering precies inhoudt. Vervolgens moet je kijken of de gewenste uitvaart binnen het pakket valt. Ten slotte is het belangrijk om te kijken of de kosten binnen jouw budget vallen. Als je deze drie zaken helder hebt gemaakt voor jezelf, ben je klaar om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Meer berichten
 
CustomHtml_1