Walter Stamkart zet met het project WereldVerrijkers ook in Delft kunst in om bewoners te verbinden (Foto: PR).
Walter Stamkart zet met het project WereldVerrijkers ook in Delft kunst in om bewoners te verbinden (Foto: PR).

Passie met een Gouden Rand: Walter Stamkart

Algemeen Passie met een gouden rand

DELFT- Het faciliteren dat twee werelden elkaar ontmoeten. Daarnaar streeft de Stichting KunstVerbind (ja, zonder t). In samenwerking met de internationale stichting Inana gaat dit ook in Delft gebeuren. Kunst maken is hierbij de schakel tussen de nieuwkomers en autochtone inwoners van Delft. “Werken met beeldtaal, kleur, vorm, kan dingen helder krijgen en werelden ontsluiten”, aldus Walter Stamkart van KunstVerbind.

Door Rianne Dekker

Hiermee doelt hij op het vaak aanwezige contrast tussen twee werelden, in dit geval de nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners van Delft. “Door middel van de taal van kunst kunnen zij van elkaar leren en hun wereld verrijken. We zijn sociale wezens en hebben verbinding en sociaal contact net zo hard nodig als brood.” Het concept van KunstVerbind en Inana richt zich erop dat het maken van kunst zich als het ware als een olievlek uitbreidt, door vanuit een kerngroep van twintig mensen in de eerste fase weer meerdere kunstgroepen te creëren in de volgende. “Kerngroep en kunstenaars leren elkaar kennen en de chemie die daaruit ontstaat wordt meegenomen en toegepast naar de andere (doel)groepen. Het bijzondere is dat de aanpak van Inana in 2017 is ontstaan in de vluchtelingenkampen in Noord-Griekenland. Datzelfde jaar zag onze stichting het levenslicht.” 

Vooroordelen wegnemen
De in het voormalige SoZa gebouw in Den Haag zetelende stichting KunstVerbind heeft al meer van dergelijke projecten op haar naam staan in Den Haag, Rijswijk en Voorschoten. Voor het project Samen Vinden, een verbinding in kunst tussen de doelgroepen ouderen en kinderen, won ze de Lenteprijs van Fonds 1818. “Verschillende doelgroepen zijn bevooroordeeld over elkaar. Zet ze bij elkaar en je merkt dat die vooroordelen ongegrond zijn.”

COA en gemeente erin betrekken
Hoe één en ander concreet in het vat gaat worden gegoten in Delft is in grote lijnen uitgezet. Walter: “De stichting Inana verzorgt het voortraject, wat neerkomt op het verzamelen van een groep autochtone Delftenaren, en de vluchtelingen die onder meer verblijven in de opvang op het terrein van de TU Delft. Het COA is daarom een belangrijke pijler die we hierin willen betrekken, evenals de gemeente Delft. Zij hebben ook belang bij het stukje acceptatie dat door ons project tussen de nieuwkomers en gevestigde inwoners gaat ontstaan. Op het moment dat er in die eerste fase een hechte kerngroep is ontstaan, haakt onze stichting in. Dan gaan de deelnemers worden gefaciliteerd om hun achterban te betrekken en daar workshops mee te doen. Zo ontstaat een olievlek werking met een veel groter bereik. We hebben ons oog laten vallen op de kabelfabriek van de NKF langs de Schie. Dit is een prachtige industriële omgeving om een en ander te laten plaatsvinden. En het allerliefst zitten we voor de tweede fase in het centrum van Delft, op een centrale locatie die voor alle deelnemers goed bereikbaar is.”

Gestructureerde vrijheid
Walter geeft aan dat zowel Kunst Verbind als Inana werkt met een behoorlijke structuur in het maken van kunst. “We zorgen voor kunstenaars om de groep op weg te helpen in het maken. Bij kunst denken mensen aan vrijheid, maar als je iedereen maar wat laat doen ontstaan er verschillende eilandjes. Door onze gestructureerde vrijheid leren de groepsleden kunst maken in stappen en krijgen dan ook het gevoel: “Ik kan dit”. Hierdoor ontstaat laagdrempeligheid, zodat iedereen mee kan doen. En het mooie is, dat de kunstwerken geëxposeerd gaan worden in een echt museum. Museum Prinsenhof heeft namelijk daarvoor al een toezegging gedaan!”

Financiering
Walter vat het hele verhaal als volgt samen: “Wij als stichtingen planten zaadjes en zijn op zoek naar vruchtbare grond. Op korte termijn willen we locaties regelen en partners meekrijgen. En een heel belangrijk ding: zorgen dat er fondsen rond komen voor de financiering. Pas als we goedkeuring hebben van fondsen kan het project hopelijk dit najaar van start gaan.”

Voor verdere informatie zie de websites www.kunstverbind.nl en www.inana-network.org.

Walter Stamkart