Simon met de pas geplaatste leifruitbomen in de Huyterstraat. (Foto: Koos Bommelé)
Simon met de pas geplaatste leifruitbomen in de Huyterstraat. (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Passie met een Gouden Rand: Simon Huiberts

Algemeen Passie met een gouden rand

Simon Huiberts is oprichter van DelftBloeit, een stichting die zich voornamelijk richt op het inrichten en vergroenen van tijdelijke ruimtes. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij School’s Cool Delft, een mentororganisatie die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar ondersteunt in hun schoolcarrière. Simon kwam in zijn studententijd in Delft terecht. Inmiddels is hij gepensioneerd en voelt hij zich een echte Delftenaar. Simon geeft om Delft: om de mensen én om de stad.

DelftBloeit ontstond toen Simon op het idee kwam om iets te doen met het lege terrein dat naast Delft Station lag. “Het is eigenlijk begonnen met het grote tulpenveld bij het station, maar uiteindelijk zijn we gaan kijken naar alle plaatsen waar we steen kunnen vervangen door groen, vooral in de openbare ruimte.” Het inrichten van de openbare ruimte moet in samenspraak met de gemeente gebeuren, maar DelftBloeit is geen plantsoendienst. “We demonstreren tijdelijk wat groener kan, en er kan nog zoveel meer.” Volgens Simon is groen in Delft vaak een achterafje. “Delft kent wel een bouwarchitectuur maar geen groenarchitectuur. Er wordt niet goed nagedacht over ruimte voor groen, en wij willen de gemeente graag wakker schudden.”

Voortouw
Vorige week heeft DelftBloeit leifruitbomen in de binnenstad geplaatst. “Dat draagt bij aan de biodiversiteit. We geven de gemeente zo een voorbeeld van plekken waar dat mogelijk is, en dagen ze uit om het zelf ook te doen. DelftBloeit neemt het voortouw.” Zo is DelftBloeit ook verantwoordelijk voor het plaatsen van zo’n vijfenzestig groenbakken op verschillende plekken in Delft. “We geven buurten de kans om te kijken of ze de vergroening een aanwinst vinden, en sporen de bewoners aan om het groen zelf te onderhouden, wat ook weer goed is voor de harmonie in de buurt.” De bakken zijn tijdelijk en zullen weer verplaatst worden. Waar naartoe, staat nog niet vast.

Gasthuisplaats
In de vergroening van de Gasthuisplaats heeft stichting DelftBloeit ook een aanzienlijke rol gespeeld. “Zo’n zes jaar geleden hebben we, zonder toestemming te vragen, allemaal plantenbakken op de parkeerplaatsen gezet, met daarbij een protestbordje: ‘Dit willen we ook graag vergroenen’.” Na deze actie is DelftBloeit in dialoog gegaan met de gemeente over hoe de Gasthuisplaats kon worden ingericht. “We hebben er de nadruk op gelegd dat dit de allerlaatste kans was om een binnenstadspark te realiseren. Het ziet er steeds meer naar uit dat dit park er daadwerkelijk gaat komen.” Op de Gasthuisplaats wordt binnenkort een tijdelijk park geopend, waar gebruik van kan worden gemaakt totdat de uiteindelijke herinrichting verwezenlijkt kan worden.

Geveltuintjes
Dat er in Delft sprake is van een behoefte aan groen, bleek in ieder geval uit de recente geveltuinactie van DelftBloeit. De stichting verspreidde vorig jaar flyers in Hof van Delft waarmee bewoners werden gevraagd of ze interesse hadden in een geveltuin, en kreeg uitzonderlijk veel respons. “In de wintermaanden hebben we zestig geveltuintjes gemaakt, waar we tulpenbollen in hebben geplant.” Inmiddels staan de tulpen in Hof van Delft volop in bloei, en de stichting moedigt Delftenaren aan van het schoon te genieten door een wandelroute die op de website is geplaatst. “Wanneer de tulpen zijn uitgebloeid, plaatsen we samen met kinderen van Freinetschool De Libel ander groen in de tuintjes, en dragen we de zorg weer over aan de bewoners.” Simon merkte op dat de geveltuintjes een zwaan-kleef-aan-effect hadden. “Mensen die eerst geen geveltuin wilden, zagen dat de buren er wel een hadden en wilden er toen toch ook wel een. Dat is een leuk effect, wat we ook willen benutten. Aan het eind van het jaar gaan we nog een keer flyeren in dezelfde buurt. Ik hoop dat geveltuinen zo steeds meer de standaard worden in Delft.”

Wandelend bos
DelftBloeit is, in samenwerking met de gemeente, al lange tijd bezig met een bomenproject, geïnspireerd door een project in Leeuwarden. “Daar werden twaalfhonderd bomen telkens naar een andere plek verplaatst, waar dan ineens een bos ontstond. Ik wil graag een kleine variant daarvan in Delft doen: een klein, wandelend bos.” De gemeente is bereid om voor dit project bomen aan te schaffen, die DelftBloeit vervolgens in bakken door de stad zal verplaatsen, voordat ze in de vaste grond worden geplant. “We hebben afgesproken dat we elke locatie die we geschikt achten voor een boom aan de gemeente doorgeven ter beoordeling. Burgers kunnen die locaties ook bij ons melden.”

Less is more
Simon ziet genoeg redenen om te doen wat hij doet, zowel bij DelftBloeit als bij School’sCool. Hij ontvangt bij beide organisaties ontzettend veel dankbaarheid. Het is immers niet vanzelfsprekend dat iemand, zonder daar een vergoeding voor te krijgen, zoveel wil bijdragen aan de ontwikkeling van de buurt, en van het individu. “Ik raak steeds meer gemotiveerd. Door die dankbaarheid, maar ook door de klimaatverandering, bijvoorbeeld. Aan klimaatverandering kunnen we misschien niet heel veel doen, maar wat binnen mijn bereik ligt, dat wil ik doen.” Simon vertelt altijd een ‘less is more’ type te zijn geweest. “Je hebt niet zoveel nodig, en technisch als ik ben, gooi ik iets niet zomaar weg. Ik kijk eerst of het nog te maken valt.” En als het aan Simon ligt, valt er in Delft nog veel te maken.