Foto: Marloes van Doorn
Foto: Marloes van Doorn

Hemd van het Lijf: Dave Smit

Algemeen Hemd van het lijf

Dave Smit is zorgmedewerker bij Middin, Contactclown en ambassadeur gehandicaptenzorg.

Vanwaar deze foto?
De foto is gemaakt voor mijn ambassadeurschap in de gehandicaptenzorg. De foto is niet gemaakt in Delft, maar ik heb wel een diepgewortelde liefde voor Delft. Al generaties lang woont mijn familie hier.

Wat houdt jouw werk als ambassadeur in?
Het ambassadeurschap is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Sociaal werkers, verzorgers en verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg worden in een jaar opgeleid tot ambassadeur en getraind om met passie en plezier te vertellen over hun werk in de gehandicaptenzorg. Vervolgens gaan we langs bij bijvoorbeeld beurzen, symposia en scholen. Het doel is natuurlijk deels om collega’s te werven, maar vooral om het stigma dat rondom mensen met een beperking hangt te doorbreken en te laten zien hoe we met liefde en zachtheid met elkaar kunnen omgaan. Daarnaast werken we als ambassadeurs samen met beleidsmedewerkers, die ons tijdens zogenaamde spiegelbijeenkomsten betrekken in het opstellen van beleidsstukken voor de gehandicaptenzorg. Wij geven advies, om het beleid beter bij de praktijk aan te kunnen sluiten. Het is de bedoeling om die spiegelbijeenkomsten ook toe te passen op bijvoorbeeld jeugdzorg en dementie.

Je bent ook zorgmedewerker…
Ja, ik werk zelf bij Middin, met mensen met een EMB. Officieel staat dat voor ‘ernstig meervoudige beperking’. Ik noem het liever mensen die ‘elke mogelijkheid benutten’. Ze hebben alleen zelf niet de vaardigheden om dat te doen, dus ondersteun ik ze daarbij. Ik heb ook een opleiding tot Contactclown gevolgd. Ik pas als clown verschillende technieken toe om op rustige wijze contact te maken met mensen met een beperking, en leer andere zorgmedewerkers hoe ze iemand het best kunnen benaderen. Ik laat me trouwens jaarlijks bijscholen. Ik werk ook met de Peter Hess-klankmethode en geef klankmassages en verschillende haptonomische massages om zowel patiënten als zorgverleners te helpen om te ontspannen.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
Ik ben vroeger gepest, dus ik weet hoe het is om als ‘anders’ gezien te worden. Ik geloof dat de wereld prachtig kan zijn als we afstand nemen van stigma’s en polarisatie en elkaar met liefde behandelen.

Op welke manier haal jij voldoening uit jouw werk?
Als ik iemand blij of ontspannen zie worden, is dat echt een cadeautje voor me. De zorg kan zo’n prachtig vak zijn, als je mensen met liefde, plezier en enthousiasme benadert.

Als ik burgemeester van Delft was…
…zou ik met ondernemers in Delft kijken naar hoe we mensen met een beperking meer kunnen integreren in het werk in bijvoorbeeld een winkel of bakkerij, om zo de maatschappelijke rol van mensen met een beperking te versterken. Die rol verdwijnt nu, omdat zorginstellingen niet kunnen investeren in een plek waar alleen mensen met een beperking werken. Als iemand met een beperking met begeleider bij een ondernemer kan werken, hoeft de zorginstelling niet de kosten van een speciale zaak te betalen. Ik zou graag zien dat ondernemers dat initiatief nemen. Daarnaast zou ik ook graag een uitgaanscentrum voor mensen met een ernstige beperking willen realiseren, waar ze iets kunnen beleven door middel van theater, muziek, beweging, beeldende kunst en geuren. Ik zou willen dat het een soort fusie werd van allerlei dingen die mensen met een beperking ook zouden aanspreken: een plek waar mensen met én mensen zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten.