Foto: Alyssa van Heyst
Foto: Alyssa van Heyst

Hemd van het Lijf: Nyncke Graafland-van den Berg

Algemeen Hemd van het lijf

Nyncke Graafland-van den Berg is geboren en getogen in Delft en is sinds 1 september 2022 directeur van de Oude en Nieuwe Kerk Delft.

Waarom hier op de foto?
Dit is mijn werkplek. Ik ben sinds 1 september afgelopen jaar de directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. 

Wat houdt die functie precies in?
De Protestantse Gemeente heeft een bedrijfsvoeringsorganisatie. Hieronder valt het vastgoed van de Protestantse Gemeente, zoals de Oude en de Nieuwe Kerk, maar ook vier wijkkerken en een aantal pastorieën. Ik ben de directeur van die bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van al die gebouwen. De Oude en Nieuwe Kerk zijn natuurlijk wel bijzonder, want dat zijn musea en grote monumentale gebouwen, en die hebben dus hun eigen uitdagingen.

Kom je oorspronkelijk uit Delft?
Ja, ik ben geboren en getogen op de Brabantse Turfmarkt. Ik ben dus een echte Delftse, zowat geboren naast de kerk.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het bestuur van de Oude en Nieuwe Kerk?
Ik ben al mijn hele leven lid van een van de kerken die actief betrokken is bij deze gebouwen. Voorheen werkte ik in het sociaal domein, dus ik heb op een aantal sociale werkvoorzieningen gewerkt, en de laatste jaren was ik actief bij de gemeente Delft in onder andere de daklozenopvang, maar toen hoorde ik dat de vorige directeur van de Oude en Nieuwe Kerk wegging. Ik dacht: ik houd zo van deze stad en ik ken die twee gebouwen zo goed… Ik wil wel graag proberen me daarvoor in te zetten en daar dingen te bereiken.

Wat zou je hier graag willen bereiken?
De Oude en de Nieuwe Kerk zijn hele prominente gebouwen in de stad. Als je op de A13 komt aanrijden, zie je de toren van de Nieuwe Kerk en dan weet je: ik ben bijna thuis. Maar, heel veel Delftenaren komen eigenlijk zelden in de kerk. De kerken zijn eigenlijk vooral voor de toeristen, en voor de kerkgangers, en ik zou graag willen dat de mensen die hier wonen weten en voelen: dat gebouw is ook een beetje van mij. Dat ze niet alleen de buitenkant van het gebouw kennen, maar ook de binnenkant, omdat ze daar wel eens concert of een lezing bezoeken. Ik zou willen dat de kerk toegankelijker wordt voor Delftenaren, en een meer betrokken onderdeel van de stad wordt. 

Op welke manier hoop je dit te realiseren?
Door het makkelijker te maken om even de kerk in te gaan, en mensen zich welkom te laten voelen in de kerk. Op Tweede Pinksterdag is het bijvoorbeeld Open Kerkendag in heel Nederland. We zetten dan een voucher in de Delft op Zondag, waarmee je als Delftenaar gratis de kerk in kan. Je hoeft de kerk niet per sé voor een preek of een gezang te bezoeken, het kan ook voor culturele evenementen. Met kerst vinden er kerstconcerten plaats, en zorgen we ervoor dat die betaalbaar zijn. We hebben ook tentoonstellingen in de Oude Kerk en bieden aan Delftenaren gratis rondleidingen aan.

Waarom past deze functie bij jou?
Ik ben heel enthousiast over deze gebouwen, dus dat draag ik graag uit. Ik hou ook van verbinden, en ik denk graag na over wat je allemaal met deze grote ruimtes zou kunnen doen, zoals theatervoorstellingen, concerten en exposities. Dat creatieve ligt me heel erg.

Wat staat er voor komend jaar op de planning?
Tot 1 april is het werk van Caroline Sikkenk te zien, geïnspireerd door Johannes Vermeer, en daarna komt de expositie van het werk van Henk Helmantel, die zich ook verwant voelt met Vermeer en op eenzelfde manier licht gebruikt in zijn werk. We exposeren ook wel eens kunstenaars die christelijk werk maken. Er is dus wel een link met Delft, of met de kerk. Na de zomer komt er een tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, in samenwerking met de TU Delft, en stellen we de vraag: hoe is Antoni van Leeuwenhoek nog relevant in de hedendaagse wetenschap?

Willen jullie nog met andere partijen samenwerken?
Iedereen die wil samenwerken: weet me alsjeblieft te vinden, want we staan ervoor open. 

Als ik burgemeester van Delft was…
…zou ik niet zoveel veranderen. Ik ben eigenlijk erg blij met onze burgemeester. Ik vind dat zij heel goed die verbinding maakt, en dat zij heel zichtbaar is. Daar kan ik me goed in vinden.