Afbeelding

Gymnasium of Technasium? GymTech!

Algemeen

DELFT - Waar leerlingen met een vwo-advies op het Christelijk Lyceum Delft (CLD) al de keuze hadden voor vwo, vwo-technasium of gymnasium, is er nu een alternatief voor breed geïnteresseerde leerlingen: GymTech.

Het maken van een keuze tussen gymnasium en technasium voor een groep 8 leerling met een vwo-advies kan nog best lastig zijn. Ook zijn er leerlingen die beide interessant vinden of gewoon zoveel mogelijk uitdaging zoeken. Voor deze groep leerlingen heeft het Christelijk Lyceum Delft met ingang van het schooljaar 2023/2024 een nieuwe opleidingsvariant in de onderbouw: GymTech. 

GymTech
Bij GymTech worden zowel de vakken van het gymnasium als het technasium aangeboden. In klas 1 zijn dit de vakken Latijn en Onderzoek & Ontwerpen. In klas 2 komt daar het vak Grieks bij. Samen met de leerlingen van het gymnasium wordt een zelfde programma gevolgd van de klassieke talen en cultuur, inclusief alle buitenschoolse activiteiten, zoals een bezoek aan het Archeon, theatervoorstellingen, maar ook reizen naar Xanten en Trier. Daarnaast wordt er bij het vak Onderzoek & Ontwerpen deelgenomen aan diverse projecten van het Technasium. Bij een project krijgen leerlingen van een opdrachtgever, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling, de vraag om een bestaand probleem op te lossen. Leerlingen werken samen in groepjes aan een onderzoek of maken een ontwerp wat gepresenteerd wordt aan de opdrachtgever.

Doorstromen
Aan het eind van het leerjaar is er de mogelijkheid om door te stromen naar een GymTech-, gymnasium-, vwo-technasium of vwo-klas.

Kijk voor meer informatie op www.chrlyceumdelft.nl.