Nieuwe studenten in Delft tijdens de OWee (Foto: Koos Bommelé)
Nieuwe studenten in Delft tijdens de OWee (Foto: Koos Bommelé)

TU Delft zoekt naar juiste balans Nederlandse en buitenlandse studenten

Algemeen

DELFT - Nederlandse studenten worden weggeconcurreerd door studenten uit het buitenland. Dat zegt Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA), tegen NRC. De UvA gaat daarom volgend jaar experimenteren met een quotum voor buitenlandse studenten. Ook in Delft voelen ze de druk bij populaire studies. Toch lijkt van eenzelfde soort experiment in Delft nog geen sprake. 

Door Cheyenne Toetenel

De TU Delft is de oudste en grootste Technische Universiteit van Nederland en dus gebouwd op een stevig fundament. Al generaties lang hebben ingenieurs van deze universiteit bewezen vindingrijke probleemoplossers te zijn die een verschil maken in het leven van veel mensen en de samenleving als geheel door middel van onderwijs, onderzoek en innovaties. De universiteit wil een bijdrage leveren door het vormen van levenslange verbindingen en daarmee een ‘community for life’. Dat veel nationale, maar ook internationale studenten onderdeel willen uitmaken van die community, blijkt uit het toenemende aantal aanmeldingen door de jaren heen. Die enorme interesse klinkt wellicht positief en als een erkenning van de kwaliteit van het onderwijs aan de Delftse universiteit, maar kent ook nadelen. Dat geldt zowel voor de kansen van nationale studenten bij numerus fixus studies als voor de kansen om een studentenkamer te vinden in de regio. 

Quotum
Ook Amsterdam trekt veel internationale studenten. De UvA heeft daarom besloten vanaf volgend jaar voor een aantal studies het aantal plekken voor buitenlandse studenten te gaan beperken, meldt NRC eerder deze week. De universiteit wil een proef met een quotum voor internationale studenten die zich melden voor de Engelstalige variant van de populaire studies psychologie en politicologie. Officieel mogen universiteiten nieuwe studenten niet selecteren op nationaliteit, en Nederlandse studenten dus ook niet meer kans bieden op een plek bij een bepaalde studie dan internationale studenten. Bij de UvA gaat het daarom om een experiment. Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland zouden meerdere opleidingen een quotum willen instellen voor internationale studenten, waaronder enkele studies zoals lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft

Internationale studenten
Ondanks de start van het academisch jaar zijn vooralsnog de definitieve cijfers voor komend studiejaar nog niet duidelijk, laat een persvoorlichter van de TU Delft weten. “Veel studenten schrijven zich nog uit of in. Momenteel zijn er 27.619 studenten bij de TU Delft ingeschreven. Hiervan is ruim 74 procent nationaal, 15 procent afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER), en 11 procent internationaal buiten de EER. De internationale studenten komen uit een zeer grote verscheidenheid aan landen. Een top tien qua herkomst bestaat uit België, Roemenië, Italië, Duitsland, Spanje, Griekenland, Polen, Bulgarije, China en India.”

Ingrijpen
Ondanks dat de TU Delft tegen eenzelfde soort problematiek aanloopt als de UvA, lijkt de Delftse universiteit niet van plan om eenzelfde soort experiment uit te voeren. “We zijn voorstander van een ‘international classroom’ in goede balans. We zetten een aantal middelen in om die goede balans te krijgen en/of te houden. Een goede ‘international classroom’ is vanuit het opleidingsperspectief en werkveld wenselijk.” Middelen die momenteel al worden ingezet zijn hogere Engelse taaleisen voor masterstudies en het vervangen van promotie van TU-studies in het buitenland door neutrale informatieverstrekking. Bovendien geldt er een relatief hoog bedrag aan collegegeld voor niet-Europese studenten.

Kamernood
Internationale studenten die gaan studeren in Delft, zoeken hier ook onderdak. Dat je tegenwoordig niet zomaar een kamer kunt vinden door de huidige tekorten, is bekend. “Het huisvesten van de studenten is al jaren lastig. Zowel voor de nationale studenten als de internationale studenten is dit een opgave. Dezelfde krapte op de woningmarkt waar niet-studenten mee worstelen speelt hier ook. We helpen studenten die verder weg wonen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met diverse partijen om deze studenten een aantal woonruimtes te kunnen toebedelen. Verder werken we samen met de gemeente Delft en aanbieders van woningruimte om in Delft en nabije regio het aantal woonruimtes te vergroten, al dan niet tijdelijk.”

SHS Delft
Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) Delft zet zich ook in om de kamernood onder studenten terug te dringen. “Dit doet SHS Delft door leegstaand vastgoed te transformeren tot (tijdelijke) studentenhuisvesting”, vertelt Brenda Roelse van SHS Delft. “De stichting wordt beheerd door vijf studenten van de TU Delft die zich een jaar lang inzetten. Met dit concept hebben we al meer dan 400 studentenwoningen weten te realiseren, maar onze missie is nog niet klaar. Momenteel zijn we bezig met een nieuw project aan de Polakweg in Rijswijk. Hier transformeren we drie kantoorpanden die naast elkaar liggen tot 300 studentenwoningen voor een periode van tien jaar. Voor dit project is ook al een subsidie van 936.000 euro toegekend.” 

Landelijk Actieplan
Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen, presenteerde het kabinet donderdag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan wil het kabinet samen met betrokken partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Dat er iets moet gebeuren aan het kamertekort, staat voor mij vast. Het kost studenten veel tijd, stress en energie om een kamer te bemachtigen, als het al lukt of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen. Elke student verdient zo’n plek. Met dit actieplan kunnen we samenwerken om de grote uitdagingen rond studentenhuisvesting aan te pakken.” Het tekort aan huisvesting voor studenten neemt de komende jaren fors toe door de groei van het aantal studenten. “Vooral het aantal internationale studenten groeit”, stelt het Rijk. “De vraag naar betaalbare kamers en de druk op de betaalbare woningvoorraad zijn zo groot dat de oplossing niet alleen ligt in nieuwbouw. Daarom is er meer grip nodig op de instroom van internationale studenten met meer sturingsmogelijkheden voor onderwijsinstellingen. Begin volgend jaar zal minister Dijkgraaf dergelijke wettelijke sturingsinstrumenten voorstellen aan de Tweede Kamer. Deze moeten universiteiten en hogescholen in staat stellen de instroom van internationale studenten gericht gaan beheersen, zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen.”