Afbeelding

Groei TU Delft zet door

Ingezonden

De TU Delft blijft jaarlijks groeien. Voor het studiejaar 2019/2020 hebben 25.106 studenten zich ingeschreven aan de universiteit. De populariteit van Delft als studentenstad neemt ook flink toe. Zo scoorde Delft eind 2019 de tweede plek in de ranking 'Beste Studentenstad van Nederland'. De forse groei zorgt wel voor meer druk op de woningmarkt en ook de kamernood groeit.

TU Delft nog nooit zo groot geweest
Ondanks dat het studiejaar 2019/2020 een kleinere instroom van studenten zag dan het jaar daarvoor is de universiteit nog nooit groter geweest dan op dit moment. Het college van bestuur geeft daarom aan dat numeri fixi gerechtvaardigd zijn. Met 25.106 ingeschreven studenten is de TU Delft met 959 inschrijvingen gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor, een groei van zo'n 4 procent. De instroom van 2018 was uitzonderlijk hoog doordat er zeer veel inschrijvingen waren op de bacheloropleiding technische informatica. Voor dit studiejaar is er daarom een numerus fixus ingesteld van 500 studenten. Voor andere opleidingen is de numerus fixus gelijk gebleven. Bouwkunde is begrensd op 400 inschrijvingen, industrieel ontwerpen op 350, nanobiologie op 100, klinische technologie op 100, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek op 440 en technische informatica dus op 500 aanmeldingen. De opleidingen zijn bijna helemaal opgevuld of zelfs overtekend.

Kamernood in Delft
Door de grote groei van studenten loopt het woningtekort snel op. Dit probleem wordt al langer aangekaart door vrijwel alle grote belangenorganisaties voor studenten in Delft. Ze roepen de TU Delft en de gemeente op om hun verantwoordelijkheid te nemen en transformatie en nieuwbouw mogelijk te maken. ESN Delft, VSSD, ORAS en WijWonen zien dat de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting de woningmarkt voor studenten al twee jaar als gespannen beschouwd. Zo stond Delft in 2017 nog bekend als beste studentenkamerstad, terwijl het tegenwoordig genoegen moet nemen met een plekje onderaan de lijst. Er wordt een groei verwacht van ruim 5.000 studenten tussen 2020 en 2026. Een groot deel van deze studenten zal ook in Delft gaan wonen. Momenteel is die ruimte er niet.

Kansen voor Delft als studentenstad
Er liggen voldoende kansen om Delft toegankelijker te maken voor studenten. De gemeente realiseert namelijk veel nieuwbouw. Het probleem is alleen dat het aantal nieuwe en betaalbare studentenwoningen laag ligt. De nieuwe woningen kunnen, evenals transformatieprojecten, duurzaam worden geïsoleerd en opgeleverd. Studenten zijn dus minder kwijt aan kosten voor energie, energie vergelijken kan hier nog verder bij helpen. Hierdoor is het mogelijk om wat meer te betalen aan huur om zo per saldo op hetzelfde bedrag aan vaste woonlasten uit te komen als met een hogere energierekening. De TU Delft beschikt over kennis en creativiteit en kan de faculteit Bouwkunde inzetten om tot duurzame, flexibele en vooral innovatieve vormen van huisvesting te komen.

!