Op de parkeerplaats tussen de Balthasar van der Polweg en de Korvezeestraat zal binnenkort BalPol4 worden gebouwd (Foto: Koos Bommelé)
Op de parkeerplaats tussen de Balthasar van der Polweg en de Korvezeestraat zal binnenkort BalPol4 worden gebouwd (Foto: Koos Bommelé)

Delft kampt met flink tekort aan studentenwoningen

Algemeen

DELFT - Net als andere studentensteden kampt Delft met een tekort aan studentenwoningen, een tekort dat de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen. Om enigszins aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, heeft Delft een flinke opgave. Een klein begin is er nu. Op de parkeerplaats tussen de Balthasar van der Polweg en de Korvezeestraat zal binnenkort BalPol4 worden gebouwd; een complex met 136 nieuwe studentenwoningen. Later wil de gemeente ook studentenwoningen in Schieoevers-Noord realiseren.

Door Cheyenne Toetenel

Het landelijke tekort is toegenomen tot zo’n 26.500 studentenwoningen, blijkt uit de ‘Landelijke monitor studentenhuisvesting’ die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de koepelorganisatie van studentenhuisvesters Kences heeft laten maken door ABF Research. In Delft gaat het momenteel om een tekort van ongeveer 1500 kamers, bleek eerder dit jaar al uit de Woonmonitor 2021 van de gemeente. Daarnaast is sprake van een groei van de woningvraag met een bandbreedte van 2.300 tot 3.600 eenheden tot 2028 door een sterke toename van het aantal uitwonende studenten. Een flinke opgave voor de gemeente Delft is dan ook om woonruimte voor studenten te creëren.

BalPol4
Eén van de projecten die moeten bijdragen aan een oplossing voor het studentenwoningtekort is de bouw van een studentenflat met zelfstandige wooneenheden aan de Balthasar van der Polweg. Over de verwezenlijking van ‘BalPol4’ is in het voorjaar veel commotie geweest. Zorgen waren er bij bedrijven dat zij door milieueffecten, logistieke problemen en klachten van de toekomstige bewoners over geluidsoverlast in de toekomst niet zouden kunnen groeien of uiteindelijk zelfs zouden moeten vertrekken van de Schieoevers. Dit omdat bij het opstellen van het plan gebruik is gemaakt van cijfers uit 2013, het jaar waarin het plan voor BalPol4 reeds is ingediend. Die cijfers zijn niet meer up to date. De angst bestond dat regels rondom uitstoot en geluid daardoor op een onjuiste manier zouden worden ingevoerd.
Inmiddels hebben studentenhuisvester DUWO en de bedrijven aan de Rotterdamseweg afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de studentenflat en kan de ontwikkeling verder gaan. DUWO investeert extra in isolatie en het beheer van het complex en blijft tijdens én na de bouw met de bedrijven in contact over de ontwikkeling van het gebied. De bedrijven zijn ervan overtuigd dat met de gemaakte afspraken studentenhuisvesting en maakindustrie goed samen kunnen. Nils Eekhout van Bedrijven Kring Schieoevers: “We hopen dat alle betrokken partijen lessen leren uit het proces van de afgelopen maanden. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het bestemmingsplan Schieoevers-Noord. We hopen ook daar de juiste afspraken te kunnen maken voor het mengen van wonen en werken.” BalPol4 wordt naar verwachting begin 2023 opgeleverd. Voor Schieoevers-Noord mikt de gemeente op 2030, maar aan het bestemmingsplan wordt momenteel nog hard gewerkt.

Bouwen
STIP ziet actief bijbouwen als de belangrijkste oplossing voor het enorme tekort aan studentenwoningen. “Juist door actief bij te bouwen wordt de druk in de rest van de stad verlicht”, aldus fractievoorzitter Ida de Boer. “We zijn dan ook blij dat de bouw van BalPol4 eindelijk plaats gaat vinden.” Wel vindt De Boer dat er een gebalanceerd aanbod moet blijven bestaan. “Dus zowel verspreid in de stad als op de campus. Zo stimuleren we ontmoetingen tussen studenten en andere Delftenaren. Maar ook een goede balans tussen gedeelde en zelfstandige woonruimte is belangrijk. We zien momenteel dat er eigenlijk alleen maar zelfstandige woonruimte wordt bijgebouwd. We horen echter juist dat er veel vraag is naar gedeelde ruimte. Dit gaat eenzaamheid tegen.” Zoals gezegd bestaat BalPol4 enkel uit zelfstandige wooneenheden.

Limiet
Bram Stoop van Hart voor Delft deelt de mening van De Boer niet. “De vraag die wij ons moeten stellen is; wat is nou eigenlijk de limiet voor de TU als het gaat om het aantal studenten in Delft? Elk jaar komen er weer nieuwe studenten bij, en elk jaar voeren we weer dezelfde discussie in de raad over studentenhuisvesting. Wanneer gaan we het nou gewoon eens hebben over mensen uit Delft die al 10 jaar op de wachtlijst staan voor een woning? We hebben als gemeente de plicht om een aantal statushouders te huisvesten met urgentie, je moet je eigen inwoners die woonruimte zoeken huisvesten wat al niet lukt, en dan komen ze nu met 1500 studenten die gehuisvest moeten worden. Dan kan je toch vaststellen dat dat gewoon niet haalbaar is.” Stoop vindt dat het probleem niet langer bij de gemeente moet worden neergelegd, maar bij de TU Delft zelf. “Delft is een studentenstad, maar het is uit de klauwen gelopen. Nu moet je het op de campus oplossen. Als je vanaf de Mekelweg kijkt, zie je een grote groene oase waar niks staat. Dan denk ik: TU, steek de hand eens in eigen boezem en verzin een oplossing op eigen terrein. Dat scheelt ook een hoop gedoe in de wijken. In de Wippolder, waar enorm veel panden zijn verkamerd, is veel narigheid door overlast van studenten. De levens van deze verschillende groepen verschillen te erg van elkaar.” Over het feit dat BalPol4 op de campus gaat worden gebouwd, is Stoop gematigd positief. “Hiermee is niet tegen het tekort op te bouwen. Het gaat om 136 studentenwoningen, dus je houdt nog altijd een tekort van 1364. En dat aantal blijft groeien. Weet je wat een oplossing zou zijn? Studenten met elkaar een kamer laten delen.”

Komen en gaan
De Boer vindt het jammer dat sommige partijen, waaronder Hart voor Delft, studenten niet als volwaardige inwoners zien. “Delftse studenten zijn ook inwoners van Delft. We zien graag een inclusieve samenleving, daar horen studenten ook bij.” Stoop ziet dit anders. “Studenten zijn over het algemeen tijdelijke bewoners van Delft. Ik heb geen hekel aan studenten hoor, maar we hebben gewoon een heel andere gedachtegang. Studenten komen en gaan.”