Wethouder Fahid Minhas (Schiedam) en wethouder Karin Schrederhof (Delft) bij het Masterplan Schieveste, een samenwerking om het studentenhuisvestingsprobleem te verlichten (Foto: Jan van der Ploeg)
Wethouder Fahid Minhas (Schiedam) en wethouder Karin Schrederhof (Delft) bij het Masterplan Schieveste, een samenwerking om het studentenhuisvestingsprobleem te verlichten (Foto: Jan van der Ploeg) Foto: Jan van der Ploeg

Delft pakt groeiende woningnood studenten aan

Algemeen

DELFT - Studentenhuisvesting is al jaren een probleem in Delft. Het ziet ernaar uit dat het aantal studenten in de stad alleen maar zal toenemen, waardoor ook de woningnood stijgt. De hoogste tijd voor de gemeente om in oplossingen te denken. Een belangrijke stap is inmiddels gezet, samen met de gemeente Schiedam.

Door Cheyenne Toetenel

Het aantal studenten dat in Delft studeert groeit sneller dan de meeste mensen voor mogelijk hielden. Het ooit genoemde maximum van 25.000 studenten voor de TU komt dichtbij en prognoses voorspellen dat de teller de komende jaren zelfs richting de 34.000 gaat. Intussen raakt het tekort aan studentenhuisvesting de hele stad. Ook de gemeente Delft ziet dit en treft daarom maatregelen.

In goede banen
De gemeente komt in april met een eindevaluatie van de nota 'Studentenhuisvesting in goede banen'. Daarin wordt ingegaan op de sturing in bestaande voorraad, de groei van het aantal studenten en de opgave daarbij. Verder zet de gemeente in op de ontwikkeling van tijdelijke locaties, naast nieuwbouwlocaties, zoals recent het studenthotel. Maar wat momenteel sterk aan de orde lijkt, is dat voor oplossingen ook over de gemeentegrenzen heen wordt gekeken. De samenwerking tussen Delft en Schiedam die deze week naar buiten kwam is daar een voorbeeld van.

In de regio
De druk op de woningmarkt is groot voor alle woningzoekenden in Delft. "Om de druk op de woningmarkt te reguleren, kijken we verder dan alleen naar de gemeente Delft", aldus wethouder Karin Schrederhof. "De huisvesting van studenten biedt namelijk ook kansen voor een versterking van de regio, zoals nu ook het geval is bij het bouwen van studentenwoningen in Schiedam." Op de locatie Schieveste in Schiedam wil Ontwikkelcombinatie Schieveste 450 woningen voor studenten bouwen. Zij kunnen vanaf station Schiedam Centrum met de trein binnen zes minuten op station Delft Campus arriveren. Wethouders Karin Schrederhof (Delft) en Fahid Minhas (Schiedam) tekenden woensdag de overeenkomst. De gemeente stelt dat deze realisatie de huidige woningmarkt ontlast, waardoor de kansen voor jongeren in Delft die niet studeren en op zoek zijn naar een kamer of een woning worden vergroot.

In de stad
Matthijs Gouwerok van STIP laat weten dat zijn partij Schiedam met de hulp voldoende studentenhuizen te realiseren prijst, maar dat de focus binnen Delft moet blijven liggen. "Wij vinden het belangrijk dat een student die in Delft studeert en van Delft zijn of haar nieuwe thuisstad wil maken daartoe de mogelijkheid krijgt. Bij studeren hoort ook alles rondom de studie, zoals een band opbouwen met de nieuwe stad, deze gepast koesteren en de samenleving als jongvolwassene leren kennen. Daarom vindt STIP het belangrijk dat de studenten onderdeel zijn van Delft en tussen de rest van de Delftenaren wonen." Wel erkent Gouwerok de moeilijkheden die erbij komen kijken: "Natuurlijk zien wij ook dat de groei van de TU een uitdaging is om voldoende huizen binnen Delft te kunnen bouwen."

Woningvorming
Vanuit het perspectief van de bewoners klinkt een ander geluid. Maartje Martens pleit namens belangenvereniging TU Noord voor een aanpassing van de huisvestingswet, zodat de gemeente meer handvaten heeft om de woningvoorraad te beschermen. "De groei van studenten maakt het lastig om een woning te vinden, vooral ook voor gezinnen. Dat zagen we al bij de verkamering, wat nu gelukkig een halt is toegeroepen. Echter, het probleem dat wij nu zien is dat complete huizen worden opgesplitst in kleine appartementen waarvoor een veel te hoge huur wordt gevraagd. Wij zien graag de verplichting van vergunningsaanvragen voor deze 'woningvorming' en sancties bij overtreding. Daarnaast is het nodig om zo'n vergunning te koppelen aan een leefbaarheidsonderzoek, met een grens aan het aantal woningen dat mag worden gesplitst. Niet alleen bewoners zijn hierbij gebaat, ook studenten. Uiteindelijk moet niemand zo'n hoog bedrag willen betalen voor een kleine kamer die moet doorgaan als appartement."

Stadsgesprek
Woensdag 11 maart vindt om 20.00 uur het Stadsgesprek 'Studentenhuisvesting in Balans?' plaats bij TOPdelft in het Prinsenkwartier. Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting binnen de Delftse woningmarkt op tafel te leggen en mogelijke oplossingen te bespreken. Aan het woord komen onder anderen wethouder Karin Schrederhof en Maartje Martens. Kijk op www.topdelft.nl voor meer informatie.