Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft

Algemeen

DELFT - Het levert bij veel Delftenaren nog steeds een blik van verbazing op: ‘De Koepoortbrug, daar ?!‘. Op de plaats van de oude Koepoortbrug stond ooit de Koepoort, de toegang naar Delft voor onder andere de veeboeren die hun vierpoters via deze poort naar onder andere de Beestenmarkt, de Burgwal en de Paardenmarkt vervoerden. De oudste Koepoortbrug is gesloopt in 1861. Tot 1936 deed een nieuwe, dubbele klapbrug dienst die recht tegenover de Vlamingstraat was gesitueerd. Om het intensiever geworden verkeer beter te kunnen bedienen werd een nieuwe brug een stukje zuidelijker gebouwd, op de huidige plek, aansluitend op de Nieuwe Langedijk. Afbeeldingen van koeienkoppen - hoog op de vier hoeken van de brug geplaatst - deden nog herinneren aan de werkelijke functie van de Koepoortbrug: de plek waar het vee de stad binnenkwam. In 1970 werd een nieuwe, bredere ophaalbrug inclusief koeienkoppen gebouwd, wederom aangepast aan de eisen van het weg- en scheepvaartverkeer. Het water - het kanaal en de grachten - was ooit een van de redenen waarom Delft altijd een centrum van handel en bedrijvigheid is geweest. Het water was een goede en goedkope manier om zowel mensen als goederen te vervoeren. Voor bewoners zorgden zogenaamde trekschuiten voor de verbinding met andere dorpen en steden, maar ook allerlei handelswaar vond langs deze weg z’n bestemming. De Kolk, het Noordeinde, de Haagpoort, de Koepoort en de Schiedamse Poort waren zo van die plekken waar aangemeerd werd. Met handkarren, en paard en wagen, werden de spullen dan door de stad vervoerd. En om dat snel te kunnen doen werden op de meest drukke plaatsen bruggen over de grachten en de Schie gebouwd. Eigenlijk bestond Delft lang geleden uit een stel kunstmatige eilandjes die door middel van die bruggen waren verbonden. Met als belangrijkste waterwegen het Noordeinde met in het verlengde de Oude Delft, en de tweede lijn van de Lange Geer naar de Voorstraat. Beide vaarwegen verbonden de Vliet met de Schie. Van Verwersdijk naar de Oostpoort was van oorsprong een natuurlijke loop van het water. Vanaf de Oude Delft was er dan nog via de Binnen- en Buitenwatersloot een belangrijke verbinding met het Westland.

Afbeelding