Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 31/7

DELFT – Het is vooral de sfeer, de rust die de Wateringsevest met de bomen en wat voetgangers uitstraalt, die op je afkomt als kijker. En natuurlijk de enorm brede waterpartij tussen de straat en de gebouwen van de Nederlandsche Gist- & Spritusfabriek. Elke zichzelf respecterende stad had in vroeger eeuwen een vestingwal, die de stad en haar bewoners moest beschermen tegen kwade invloeden van buitenaf. Een hoge wal, daarvoor veelal een vestinggracht om aanvallers af te schrikken, en op tactische punten het nodige schiettuig en zo hier en daar bewaakte poorten waar men de stad in en uit kon gaan. Vanaf de Wateringsepoort, die voor de westzijde van het Noordeinde was opgetrokken, liep de Delftse stadswal naar het Kampveld en maakte daar een scherpe bocht richting Phoenixstraat. In 1863 werd de vestingwal afgegraven, terwijl bij de aanleg van de tramlijn in 1928 de scherpe bocht nog eens werd veranderd in twee flauwe bochten. Voor de eeuwwisseling was er al een verandering in het stadsbeeld opgetreden met de bouw van de watertoren. Door de toenemende vraag naar zuiver water uit Monster besloot de gemeente op de ongebruikte begraafplaats in de omgeving van de gesloopte Haagpoort een watertoren te laten bouwen. Architect Hartman maakte een fraai ontwerp en aannemer Luken bouwde de watertoren vervolgens voor de somma van 26.000 gulden. Een kleine twee jaar later, op 15 mei 1896, werd de watertoren van de gemeentelijke duinwaterleiding in gebruik gesteld. Het grote reservoir bovenin de toren zorgde voor een flinke druk, zodat het water via de distributieleidingen uiteindelijk bij de bewoners uit de kraan kwam. Op de linker foto is nog wat Delftse historie te zien: de oude gebouwen van de Gist- & Spritusfabriek. Naast het voormalige Bacinol-gebouw zijn een flink aantal van deze panden tegen de vlakte gegaan, alles ter meerdere eer en glorie van de Spoorzone. De afgelopen jaren wordt er druk gelobbyd om sommige gebouwen van de oude Gist & Spritusfabriek voor het nageslacht te bewaren. Links is nog een oude baggermachine, een soort lopende band met allemaal bakjes, te zien. Rechts de Wateringsevest, nu vooral een drukke verbindingsweg via de Reineveltbrug naar onder meer de Indische buurt, Nootdorp, Rijswijk en de A-13.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1