Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft: 19/2

Algemeen

DELFT – Als we wat zuiniger op ons historisch erfgoed waren geweest stond er waarschijnlijk nu nog steeds een fraaie stadspoort op de kop van de Binnenwatersloot. Het begint allemaal met een sloot, de ‘Buitenwatersloot’ genoemd. Die was ooit aangelegd als afwatering van de stad. Door de aanleg van de stadsvest in 1355 kwam een gedeelte van deze Watersloot buiten de stad te liggen en ontstonden de Binnen- en de Buitenwatersloot. Toen ontstond ook een splitsing in Binnen- en Buitenwatersloot. Deze ‘vest’, ofwel muur rondom de stad, zat een poort, de - je moet er maar op komen - Waterslootsepoort. In verband met de komst van Willem van Oranje naar de stad, waar hij bescherming zocht tegen de Spanjaarden achter de Delftse verdedigingswerken, werden onder meer de stadspoorten van Delft gemoderniseerd volgens de laatste militaire inzichten. De stadsgracht werd flink verbreed voor de poort, en midden in de verbreding werd een bolwerk aangelegd; een soort ommuurd eiland, wat de poort een machtig en imposant uiterlijk gaf. Vanaf die tijd kon kwaadwillend gespuis niet meer simpel de oversteek maken. Vanaf de Binnenwatersloot, liep je eerst de imposante Waterslootse Poort zelf door, en via een stenen brug kwam je dan op het bolwerk. Aan beide zijden van die brug was een muur opgetrokken, waarin schietgaten waren aangebracht. De brug leidde naar een kleine voorpoort, die toegang tot het bolwerk gaf. Vanaf het bolwerk kon de andere zijde van het kanaal worden bereikt, over een ophaalbrug. In juni 1846 werd in de gemeenteraad meegedeeld dat de nieuwe brug voor de Waterslootse poort ten behoeve van de spoorwegen was voltooid en dat de Waterslootse poort eigenlijk in de weg stond, gezien de plannen in deze ‘spoorzone’. In 1847 werd het gebouw dan ook voor 3000 gulden verkocht en met de grond gelijkgemaakt. Ook kwam er een nieuwe brug op de plek van de voormalige stadspoort. Na de laatste spoorzone-renovatie is er nog steeds water en een brug, maar de brug ligt nu recht voor de Buitenwatersloot. De oude foto laat de situatie in de jaren zestig zien met een smalle brug van Phoenixstraat naar Westvest. Het is een mooie entree van de stad; nu hopen dat er op de hoek links ook sfeervol gerenoveerd gaat worden.

Afbeelding