Uit het onderzoek van STIP, ORAS en WijWonen blijkt dat studenten die geen of weinig huisgenoten hebben, eenzamer zijn (Foto: Koos Bommelé)
Uit het onderzoek van STIP, ORAS en WijWonen blijkt dat studenten die geen of weinig huisgenoten hebben, eenzamer zijn (Foto: Koos Bommelé)

Grote vraag naar onzelfstandige studentenhuisvesting

DELFT - Er is een enorme behoefte aan onzelfstandige studentenhuisvesting, waar meerdere mensen samen in één huis wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van STIP, ORAS en WijWonen onder ongeveer zevenhonderd respondenten.

Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op de huidige status van studentenhuisvesting in Delft en is een mooie aanvulling op de evaluatie studentenhuisvesting van de Gemeente Delft. Deze eindevaluatie toont aan dat de schaarste in de gehele woningvoorraad de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen en dat ook de vraag naar studentenhuisvesting de komende jaren blijft toenemen. Naar aanleiding daarvan stelt de gemeente voor om flink bij te zetten op de nieuwbouwambitie en toenemende tekorten tegemoet te komen door minimaal 2500 studentenwoningen voor 2026 te realiseren.
“Dat is een mooi aantal”, vindt Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter van STIP. “Maar aan de andere kant wordt nieuwe verkamering geheel stopgezet, wordt woningsplitsing lastig gemaakt en wordt de hospitaregeling aangescherpt.”

Verkamering
In dezelfde eindevaluatie wordt ook bekend gemaakt dat het college een nieuwe vergunning invoert, op basis waarvan woningen niet meer kunnen worden gesplitst of ‘verkamerd’ in meerdere zelfstandige woningen. Het college laat in de evaluatie weten: "Met deze vergunning, die op basis van de huisvestingsverordening moet worden ingevoerd, kunnen woningen niet meer worden 'gesplitst' in meerdere zelfstandige woningen (appartementen en studio's). Voor grotere woningen boven de 180 vierkante meter kan wel een vergunning tot woningvorming worden aangevraagd. Voor deze woningen kan er een vergunning worden verleend, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Daarmee wordt immers dan ook een deel van de vraag naar woningen voor starters bediend. Wat betreft nieuwbouw van woningen stellen wij voor om deze als uitzondering van de omzettingsvergunningplicht te handhaven. Bij nieuwbouw van een appartement of een eengezinswoning mogen drie mensen met elkaar de woning delen zonder omzettingsvergunning, mits passend binnen de bestemming uiteraard. Daarnaast geldt dat we bij transformatieprojecten van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningen ook altijd maatwerk kunnen leveren en daarbij ook onder voorwaarden medewerking kunnen verlenen aan het huisvesten van drie of meer mensen die een woning willen delen. Voor panden die reeds verkamerd waren voor november 2017, geldt dat deze eveneens kunnen worden betrokken door drie of meer mensen die een woning willen delen."

Kritische vragen
“Het versterken van de nieuwbouwambitie door binnen enkele jaren 2500 nieuwe studentenwoningen bij te bouwen is een hele goede stap die wij zeer positief vinden”, laat Gouwerok weten. “Daarbij blijven we wel scherp op de betaalbaarheid, de balans tussen studentenkamers en studio’s, en de locatie. Wij vinden het belangrijk dat de Delftse student ook als Delftenaar onder de Delftenaren kan wonen. Alleen zo bereiken we de verbonden stad die we willen zijn.” Over de aanscherpingen die worden voorgesteld reageert Gouwerok: “Voor nu hebben wij vooral veel kritische vragen. Als ik de evaluatie lees, mis ik de noodzaak voor de aanscherpingen. Verkamering is in de afgelopen jaren op één hand te tellen.”

Huisgenoten
Die behoefte naar onzelfstandige woningen is er met reden. De cijfers in het huidige onderzoek laten zien dat mensen die weinig tot geen huisgenoten hebben, meer een gevoel van eenzaamheid hebben dan mensen die wel met huisgenoten wonen. “Bij het zoeken van een woonplek heeft een grote meerderheid behoefte aan een woning met andere studenten”, aldus Tim Scholts, fractielid van ORAS, partij in de studentenraad van de TU Delft. “Sterker nog, de meeste studenten geven aan dat zij wonen met huisgenoten belangrijker vinden dan prijs en ruimte voor het zoeken naar een huis. Van de respondenten gaf 54 procent aan dat wonen met huisgenoten de hoogste prioriteit was bij de keuze voor hun woning.
Ten opzichte daarvan gaf 19 procent aan eigen voorzieningen het belangrijkst te geven, 15 procent let vooral op de prijs en 12 procent vindt de ruimte van de kamer het belangrijkst.”

Meer actie
STIP, ORAS en WijWonen vinden dat de tijd inmiddels begint te dringen. “En daarom pleiten we voor meer actie”, geeft David Sarkisian, bestuurslid bij WijWonen, aan. “Er is een Taskforce Studentenhuisvesting opgericht vanuit de gemeente Delft, maar de concrete resultaten blijven achter op de vraag naar voldoende nieuwe onzelfstandige woningen. Het liefst zien we meer projecten die gericht zijn op deze community in de vorm van onzelfstandige woningen.” De organisaties achter het onderzoek roepen de Gemeente Delft, de TU Delft en DUWO op om de handen ineen te slaan en meer onzelfstandige studentenhuisvesting te gaan bouwen als significant onderdeel van de ambitie van het bijbouwen van de 2500 nieuwe studentenwoningen.


Bianca Poort
Meer berichten