Logo delftopzondag.nl
De buurtscore in Buitenhof is afgelopen jaar gestegen van een 5,3 naar een 5,4
De buurtscore in Buitenhof is afgelopen jaar gestegen van een 5,3 naar een 5,4 (Foto: )

Voortgangsrapport 'Kansen voor Buitenhof'

DELFT – Afgelopen week is het voortgangsrapport ‘Kansen voor Buitenhof; resultaten 2019, jaarplan 2020’ door het college vrijgegeven. Daaruit blijkt onder meer dat de eerder gestelde buurt-tevredenheidsscore van een 5,5 in 2022 nog altijd realistisch is.

De gemeente Delft werkt samen met partners en bewoners aan een Buitenhof Noordwest waar mensen trots op zijn, graag wonen, zich veilig voelen en waar iedereen mee kan doen. De lat ligt hoog, want het streven is om een buurtscore van 7 te halen in 2040. Een buurtscore wordt gebruikt als indicatie van de leefbaarheid in een wijk. Een score van 6,5 of hoger betekent dat de leefbaarheid goed is. De leefbaarheid staat sterk onder druk als de buurtscore onder de 5,5 valt. In Buitenhof is de buurtscore afgelopen jaar gestegen van een 5,3 naar een 5,4. De eerder gestelde buurtscore van een 5,5 in 2022 is dus nog steeds realistisch.

Trots

In het voortgangsrapport is onder meer te lezen: “We hebben in 2019 veel bereikt en daar zijn we trots op! Het eerste binnenterrein in het Rode Dorp, dat samen met bewoners ontworpen is, is opgeleverd. De banenmarkten, waar op een laagdrempelige manier werkzoekenden maar ook ‘nuggers’ (niet uitkeringsgerechtigden) aan werk geholpen zijn, heeft nu zelfs een stedelijke editie. Het ambitiedocument Kansen voor een Sterk Gillis is vastgesteld. Maar we zijn ons ook bewust van valkuilen, het gemak van denken in je eigen vertrouwde discipline en het feit dat sociaal en fysiek een eigen taal spreken.”

Doelstellingen

Het programma Kansen voor Buitenhof betreft vier aandachtsbuurten: Het Rode Dorp, de Gillisbuurt, de Reinier de Graaf buurt en Buitenhof Noord. Voor deze buurten is een aantal doelstellingen opgesteld. Het eerste doel is dat mensen in 2040 prettig wonen in Buitenhof Noordwest: de verschillende buurten bieden een compleet woningaanbod, zowel in typologie als in prijsklasse. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat meer bewoners zelfredzaam en participerend zijn: kwetsbare bewoners krijgen zo vroeg mogelijk gerichte ondersteuning en de jeugd moet gezond en veilig kunnen opgroeien. Het derde doel is om bewoners zich veiliger te laten voelen in Buitenhof: overlastgevende (jeugd)groepen en netwerken worden met een zachte hand en sterke arm structureel aangepakt. Uit het rapport is op te maken dat in 2019 mooie eerste stappen richting deze doelstellingen gezet zijn. Tijdens het opstellen van het rapport is de coronapandemie uitgebroken. De effecten hiervan zijn nog niet in het rapport opgenomen.

Meer berichten