Logo delftopzondag.nl
Het Stadskantoor is reeds voorzien van zonnepanelen, maar voor veel particulieren zijn de mogelijkheden voor de verduurzaming van hun eigen woning nog onduidelijk
Het Stadskantoor is reeds voorzien van zonnepanelen, maar voor veel particulieren zijn de mogelijkheden voor de verduurzaming van hun eigen woning nog onduidelijk (Foto: )

'Delft telt veel enthousiastelingen die duurzaam willen wonen'

DELFT - Om verdere klimaatverandering tegen te gaan heeft Delft de visie ‘Delft energieneutraal 2050’ opgesteld met daarin ambitieuze doelen die niet alleen door bestuurders gedragen moeten worden, maar ook door ondernemers én bewoners. Donderdag is een initiatiefvoorstel van STIP, D66 en GroenLinks - dat verduurzamen vergemakkelijkt - unaniem als hamerstuk aangenomen door de Delftse raad.

Door Cheyenne Toetenel

Het initiatiefvoorstel werd al in januari ingediend, en kreeg een positieve reactie vanuit het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens werd het voorstel besproken in de commissie, waar ook het overgrote deel positief was. Door de coronacrisis werd de besluitvorming op de lange baan geschoven, maar donderdagavond was het dan zover. Het voorstel stond op de agenda in de gemeenteraad en werd definitief aangenomen.

Enthousiasme
"Steeds meer mensen in de stad zijn zich bewust van de uitdaging om energieneutraal te worden", aldus D66-raadslid Boris van Overbeeke. "Dat zie je bijvoorbeeld aan de hoge opkomst op de bijeenkomsten van Delft Aardgasvrij en de oprichting van het initiatief Platform Energietransitie Delft, waar kennis wordt gedeeld over het verduurzamen van een eigen woning. Veel enthousiastelingen willen zelf graag aan de slag met het verduurzamen van Delft, maar weten niet goed hoe. Daarom hebben STIP-raadslid Marcel Harinck, GroenLinks-raadslid Klaas Herrema en ik het gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend dat verduurzamen gemakkelijker moet maken."

Rompslomp-drempel
Het initiatiefvoorstel van de drie partijen is gericht op particulieren en Verenigingen van Eigenaren die aan de slag willen met de verduurzaming van hun huizen of complexen. Voor particulieren zijn er volgens Van Overbeeke drie drempels om overheen te komen voordat ze aan de slag kunnen: de technische drempel, de financiële drempel en - zoals hij deze zelf noemt - de 'rompslomp-drempel'. De technische drempel houdt in dat verduurzaming van een huis wel mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de nodige ruimte op een dak om zonnepanelen te plaatsen. De financiële drempel is dat iets wel betaalbaar moet zijn en je de kosten op een bepaald moment moet kunnen terugverdienen. Het initiatiefvoorstel van STIP, GroenLinks en D66 richt zich vooral op de derde drempel, de 'rompslomp-drempel'. "Regeltjes, papierwerk en de aanvraag van vergunningen schrikt veel enthousiaste particulieren momenteel af, omdat zij tegen allerlei zaken aanlopen. Het idee achter het voorstel is om deze laatste drempel zo laag mogelijk te maken, specifiek gericht op de mogelijkheden voor de gemeente." Dit moet volgens de heren mogelijk zijn door de gemeente op de website aandacht te laten besteden aan duurzame verbouwplannen en particulieren daarop in één blik duidelijk te maken welke vergunningen nodig zijn. "Ook moeten we kijken naar wat we in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen doen."

VvE's
Niet alleen voor particulieren kan het lastig zijn om alles rondom duurzaam verbouwen op een rijtje te krijgen, ook voor Verenigingen van Eigenaren. "Voor VvE's is verduurzaming van een complex soms lastig te organiseren, omdat personen binnen zo’n vereniging maar één of twee keer per jaar samenkomen. Dat maakt het lastig om in de eerste plaats iedereen enthousiast te krijgen, vervolgens alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te bepalen hoe het moet worden aangepakt." In het initiatiefvoorstel is opgenomen dat ook voor deze groep informatie in het duurzaamheidsloket van de gemeente moet worden opgenomen. "Bij die groep valt veel te halen, dus moeten we daar nu op inspelen."

Voortgang
Van Overbeeke stelt dat de ambitieuze klimaatdoelen die Delft zich heeft gesteld belangrijk zijn, omdat we willen dat de stad - maar ook de rest van de wereld - even leefbaar blijft als nu het geval is. "Het is daarom nodig dat we met z'n allen minder CO2 gaan uitstoten. De stappen die nu worden gezet omtrent het initiatiefvoorstel, dragen bij aan die ambitie." Van Overbeeke vindt dat de gemeente het verduurzamen 'op zich' goed aanpakt. "Ze maken voortgang, maar duurzaamheid is natuurlijk zeer breed. Bij duurzaamheid hebben we het over bedrijven, auto’s, woningbouwverenigingen en noem maar op. Maar op het punt van duurzaam verbouwen kan nog veel winst worden geboekt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het enthousiasme van de inwoners nú aangrijpt."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten