Lening via Energiebesparingsfonds

Algemeen

DELFT - Minister Blok van Wonen bekijkt wat er moet gebeuren om het gebruik van het Energiebesparingsfonds te stimuleren. De minister zegt dit in een brief die hij voor de kerstdagen aan de Kamer stuurde. Sinds twee jaar kunnen huiseigenaren die hun huis beter willen isoleren een lening aanvragen via het Energiebesparingsfonds. Er zit 300 miljoen in het fonds, maar er is nog maar voor 36 miljoen euro aan aanvragen gedaan. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie drong er al eerder op aan te kijken wat er moet gebeuren om het gebruik van de lening te stimuleren. Blok zou de regeling makkelijker en toegankelijker moeten maken. De minister heeft nu in een brief aan de Kamer toegezegd dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden, maar dat hij daarvoor tot april 2016 nodig heeft.

Aangepaste wetten en regels
DELFT – Diverse wetten en regels worden op 1 januari 2016 aangepast en dat zou bepaalde huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de toewijzing van sociale huurwoningen verandert veel. Ook in de regels voor huurtoeslag zijn er wijzigingen. Hoe de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2016 eruit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk. De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd, de zogenaamde 'liberalisatiegrens', blijft in 2016 op hetzelfde bedrag als in 2015. Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag maximaal 710,68 euro aan kale huur worden gevraagd. Daarmee is ook de 'huurtoeslaggrens' bevroren op 710,68 euro.

Diensten hypotheekverstrekkers
DELFT - Minister Dijsselbloem van Financiën gaat hypotheekverstrekkers niet verplichten om hun dienstverlening te verbeteren. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt in maart wel Europese regelgeving