Het laatste stuk van de A4 tussen Delft en Schiedam, met rechts achter afrit 14: Delft. (foto: Jesper Neeleman)
Het laatste stuk van de A4 tussen Delft en Schiedam, met rechts achter afrit 14: Delft. (foto: Jesper Neeleman)

Nieuwe A4 waarschijnlijk toch snel open, maar Schipluiden blijft bezorgd

Algemeen

DELFT – De nieuwe rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam gaat mogelijk toch deze maand open. Maar de zorgen in Schipluiden over waterproblemen in de polder zijn dan nog niet weggenomen.

Door: Henk de Kat

In het nerveuze eindspel rond Nederlands meest omstreden snelweg is er zelfs een vraag bijgekomen: wie betaalt de schade van eventuele verzakkingen en lekkages?
Verkeersminister Schultz van Haegen (VVD) gaf deze week zelf aanleiding voor die nieuwe vraag over schade-afhandeling. In antwoord op PvdA-vragen uit de Tweede Kamer, over bij wie de fout ligt voor de lekkende damwanden van de A4, schreef ze maandag dat de aannemer (bouwcombinatie 'A4all', red.) verantwoordelijk is voor zowel ontwerp als uitvoering. Die uitspraak maakt fractieleider Snethlage van de grootste oppositiepartij 'Mijn Partij' in Midden-Delfland nog huiveriger dan zij al was. "Een aannemer is er niet voor de eeuwigheid, die kan over een jaar failliet zijn. En bij wie moeten we dan zijn voor schade aan ons groene landschap, of aan bebouwing? Ik vraag me af wat de Tweede Kamer vindt van dit antwoord van de minister."
Niettemin kwam Schultz afgelopen week een stap dichter bij haar streven om de A4 'eind 2015' te openen. Dinsdag gaf Schiedam toestemming voor gebruik van de Kethel-tunnel. Eerder waren op dit verdiept en overkapt aangelegd stuk A4 tussen de woonwijken van Schiedam en Vlaardingen wandscheuren ontstaan van 60 meter lengte. Die zijn gerepareerd. Uit recente controles blijkt dat de tunnel nu voldoet aan de gemeentelijke veiligheidseisen, aldus B en W.
Na dit groene sein uit Schiedam heeft minister Schultz nog één officiële vergunning nodig om de A4 na een 62-jarige discussie echt te kunnen openen. Dat document moet dinsdag komen uit Delft , waar het Hoogheemraadschap van Delfland zich buigt over het laatste strijdpunt: de problemen in Schipluidens poldergebied. De druk van het grondwater is daar zoveel groter dan bij de planning werd gedacht, dat ter voorkoming van lekkages naar de rijbanen veel meer water rondom de hier verdiept aangelegde A4-bak moet worden weggepompt. De huidige vergunningen gaan tot maximaal 0,4 miljoen liter water per dag. Rijkswaterstaat wil nu toestemming voor het permanent mogen pompen van 1,425 miljoen liter dagelijks. De Schipluidense raad vreest dan echter voor nog snellere bodemdalingen en meer verzakkingen in het kwetsbare veenweidegebied. Schultz hoopt op de valreep toch tot een akkoord te komen, via een nog geheim plan. Dat is afgelopen tijd achter de schermen opgesteld door Rijkswaterstaat, in samenspraak met waterschap Delfland en ook wethouder Van Oord van Midden-Delfland. De laatste had het rijk geheimhouding beloofd, maar vorige week liet hij zich voor een tv-camera ontvallen waarom het plan draait: een deel van die 1,425 miljoen liter grondwater, dat nu rechtstreeks in de Nieuwe Waterweg wordt geloosd, wordt dan elders in het Schipluidense poldergebied teruggesluisd. Dat leidde tot commotie in Van Oords eigen gemeenteraad, die nog van niets wist. De wethouder heeft de politiek dinsdag alsnog ingelicht, zij het vanwege zijn geheimhoudingsbelofte achter gesloten deuren. Wel zal het nieuwe terugpomp-plan dinsdag openbaar worden: meteen nadat Delfland er een – voor de minister beslissende – uitspraak over heeft gedaan. Fractieleider Snethlage van 'Mijn Partij': "Ik mag er nu dus nog niks over zeggen. Wel wil ik stellen dat rondpompen van grondwater voor ons hoe dan ook een symptoom-bestrijding is, en geen afdoende aanpak van het constructieprobleem van de weg. Mijn vraag aan het waterschap: als u hiermee akkoord gaat, neemt u daarmee dan ook de verantwoordelijkheid voor toekomstige schade?" Maar als het waterschap de vergunning dinsdag wel verstrekt, zoals politiek wordt verondersteld? Snethlage: "Dan voorzie ik dat de raad van Midden-Delfland bezwaar gaat aantekenen, en unaniem. Dat zal de minister er waarschijnlijk niet van weerhouden de weg toch te openen, maar wij moeten pal blijven staan voor het belang ons grondgebied."