Afbeelding

Stadsbelangen en CDA plaatsen hun vraagtekens bij weigering vergunning Loudfest

Algemeen

Editie: Week 33, Jaargang 23 |

Er waren in het verleden vaker grote feesten bij Lijm & Cultuur, zoals Aangeschoten Wild. Nu het een hardstyle-feest betreft, wordt door politie en gemeente gevreesd door de veiligheid.

DELFT – Stadsbelangen Delft en het CDA vinden het vreemd dat de vergunning voor het feest Loudfest bij Lijm & Cultuur is geweigerd. "Hebben we een evenemententerrein en een feest waar veel mensen op af komen, en dan mag het niet doorgaan", reageert Aad Meuleman van Stadsbelangen.

Beide partijen stelden vorig weekend schriftelijke vragen aan het College van B en W. Dat had namelijk vorige week laten weten geen vergunning voor dit hardstyle-feest af te geven. Dit was, legde het stadsbestuur uit, om veiligheidsredenen en omdat de aanvraag eerder ingediend had moeten worden. "We waren verrast door het feit dat de vergunning was afgewezen", zegt Gerrit Jan Valk van het CDA. "Heel raar", zegt Meuleman. "De argumentatie vinden we bovendien bijzonder. De politie had een negatief advies gegeven en een dag later is de vergunning geweigerd. Hoe zorgvuldig is dat gegaan?"

Meuleman sluit niet uit dat het iets te maken heeft met de enigszins verstoorde relatie tussen de Gemeente Delft en Lijm & Cultuur, deze zomer. "Ik voel een spanningsveld tussen die twee." Ook Valk denkt dat er een verband is. "Ik hou hier een beetje een naar gevoel aan over", vervolgt Meuleman. CDA en Stadsbelangen vroegen de gemeente daarom of er een relatie is met eerdere problemen tussen de twee. De kans dat de gemeente dit zal bevestigen is nihil, beseffen ook Valk en Meuleman. "Maar ik verwacht dat er hierdoor wel over dit onderwerp wordt gesproken tijdens de commissievergadering in september", zegt Valk. Meuleman: "Dit is een hele formele situatie waarin de gemeente op haar strepen staat. Ga eens kijken hoe je zo'n feest wèl kan realiseren, neem contact op met elkaar. Het evenement zou tot elf uur 's avonds duren, wat voor overlast kun je daarvan hebben?"

CDA en Stadsbelangen pleiten bovendien voor een convenant waarin wordt vastgelegd wat wel en niet mag bij Lijm & Cultuur, zodat niet bij elk evenement een discussie hoeft te ontstaan. "Maak afspraken waaraan een evenement moet voldoen", zegt Valk. "Een aantal jaar geleden heeft de raad besloten en besproken dat Lijm & Cultuur een bijzondere positie inneemt in Delft en dat dit wat flexibiliteit van gemeente vraagt."

Aad Meuleman en Gerrit Jan Valk hopen bovendien dat hun vragen en argumenten de gemeente ertoe zetten en toch nog een vergunning voor het Loudfest Festival te verlenen. "Want Lijm & Cultuur moet wel haar exploitatie op orde kunnen krijgen", vindt Meuleman. Dat gaat iets makkelijker als je een populair hardstyle-feest feest mag organiseren dat veel bezoekers trekt. "Je moet natuurlijk aan regels voldoen, maar daarmee kan, denk ik, best wat soepeler worden omgegaan. Anders kun je er nooit iets organiseren. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college", besluit de fractievoorzitter van Stadsbelangen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12