Wat IK zeggen WIL

Algemeen

Editie: Week 9, Jaargang 23 |

Parkeren

DELFT - Al jaren volg ik de activiteiten van onze Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) en de ontwikkelingen wat parkeren betreft. Het nieuwe parkeerbeleid uit 2013 is zonder enige vorm van inspraak van de wijk ingevoerd. Dat hebben enquêtes al aangetoond. Ook de nieuwe bloktijden zijn ons een doorn in het oog. Terecht dat secretaris Guido van der Wedden daarover heeft ingesproken in de commissie en heeft geëist dat de politieke partijen hun verkiezingsbelofte uit 2014 ten aanzien van de bloktijden zullen nakomen. Vlak voor de raadsvergadering heeft een raadslid van D66 met Guido gesproken. ‘Brutus’ gaf aan dat er wel eens parkeerproblemen zouden kunnen ontstaan bij de sloop van het viaduct. Persoonlijk had Guido tijdens het gesprek wel begrip voor deze stelling. Echter in de raad verkondigde het raadslid trots dat de BVOW dankzij hem overstag was gegaan en alsnog akkoord ging met tijden van 12.00 uur tot 00.00 uur. Daar gaat het nou fout. Een persoonlijk idee is namelijk niet het standpunt van de hele BVOW. Verbaast mij deze laffe tactiek van D66? Nee, allang niet meer. De tijd dat D66 echt opkwam voor de belangen van de burgers, inspraak en transparantie belangrijk vonden, is  voorbij. Ik denk dat de oprichter van D66, Hans van Mierlo, zich over het huidige Delftse D66-beleid kapot zou schamen. Zonder kritiek liet deze partij de oud D66-wethouder Vorkurka vier jaar aanmodderen in het college.  D66 vond het prima dat hij de gemeenteraad niet informeerde over de werkelijke gang van zaken rond de Spoorzone en de mislukte grondexploitatie. Vlak voor de verkiezingen verliet hij het college voor een nieuw baantje. Is het niet zo dat ratten altijd als eerste het zinkende schip verlaten? Gaat u straks stemmen bij de Provinciale Verkiezingen? Denk dan eens twee keer na over deze politieke partij. Stemmen op D66  is zeker geen garantie voor een betere toekomst. Stadsbelangen, ChristenUnie, SP en Lijst Van Koppen: opnieuw bedankt voor jullie steun. BVOW: Voorkom dat wij dezelfde tijden krijgen als de binnenstad en voorkom eveneens dat wij alleen nog worden gezien als de melkkoe noodzakelijk om de miljoenen tekorten van Delft te dekken.

Sylvia Ruigrok, Delft

 

Piege
DELFT - Bijzonder: een streektalig woord gebruiken in de titel van een artikel in de Delft op Zondag van 22 februari. Oud-journalist Henk de Kat doet het, in zijn stuk over het nieuwe station in Delft. Nieuwsgierigen proberen iets te zien te krijgen, door het glas heen, van de binnenkant van het fonkelnieuwe gebouw. ‘Piege’ is: met inspanning kijken. Turen dus. Het betekent ook wel: gluren, met de bijklank dus dat het eigenlijk niet mag. ‘Piege’ is een bijzonder woord. Het staat niet in Van Dale. Maar bovendien is het, zo is mijn ervaring, maar in een klein deel van Zuid-Holland bekend, van het Westland tot Zoetermeer zo ongeveer. Je kunt stellen: als iemand dit woord van huis uit kent, is het bijna zeker dat zij/hij in de streek geboren is. Nog zeldzamer is: ‘piegele’. Citaat: 'Ik zit maar tegen de zon in te piegele.’ Deze persoon probeert een paar keer moeizaam tegen het zonlicht in te kijken. Het woorddeel '-ele' drukt hier herhaling uit, net als in: hakkelen naast hakken. Dit woord heb ik maar een keer gehoord. Bijzonder, zo'n oud woord in zo'n nieuwe situatie!
Henk Tetteroo, Delft

Traditie doorbreken?
DELFT - Met verbazing heb ik in de krant Delft op Zondag van 22 februari de reactie van Alwin Snel van Bureau Binnenstad gelezen over de reveille tijdens Koningsdag. Natuurlijk zijn er tradities die niet voor eeuwig zijn, maar van de traditionele reveille op Koningsdag blijf je na 116 jaar af. Op zo’n feestelijke dag hoor de traditie van de reveille in stand te blijven. Je vraagt je af of de heer Snel met een dergelijk standpunt de juiste man op de juiste plek is. Misschien moet de traditie maar doorbroken worden om gebruik te maken van de diensten van zijn bureau. Delft verkeert in financieel zwaar weer, maar dergelijke festiviteiten als de reveille op Koningsdag moet met een beetje participatiewil gewoon worden geregeld. Dat mag toch niet hangen op kosten voor een vergunning of enkele dranghekken? Waar blijft het Ondernemersfonds? Hoe zit het met de medewerking van de gemeente? De korpsen en majorettes zijn bereid belangeloos op te treden en met vrijwilligers te regelen dat alles in goede banen wordt geleid. Los van deze feestelijke dag is
het voor hen ook een mogelijkheid om zich in onze stad te kunnen presenteren tijdens de reveille.
Reclame voor de amateur-kunstbeoefening. Al jaren gewaardeerd door  vele toeschouwers.
Kortom: afblijven van deze traditie!

Aad Meuleman, Delft

 

 

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12