Wateroverlast bij aanleg A4 net als bij treintunnel niet verwacht

Algemeen

Editie: Week 9, Jaargang 23 |

De in aanleg zijnde A4 op het diepste Schipluidense deel tussen Delft en Rotterdam, waar grondwater voor lekkages zorgt die Rijkswaterstaat en de bouwers niet hadden verwacht.

MIDDEN-DELFLAND - Ook de aanleg van de nieuwe rijksweg A4 tussen Delft en Rotterdam stuit op onverwacht grote last van opwellend grondwater. Eerder was dat al het geval bij de bouw van de eerste spoortunnel-buis door Delft.

Door: Henk de Kat

Bij beide megaprojecten blijken betrokken overheden en onderzoeksbureaus de risico’s van de hoge grondwaterdruk in deze omgeving niet goed te hebben ingeschat.

De grondwaterproblemen bij de A4 kwamen deze week aan het licht in een raadsvergadering van Midden-Delfland. De nieuwe rijksweg, die binnen een jaar als route-alternatief de drukke A13 tussen Delft en Rotterdam moet gaan ontlasten, komt dwars door het centrale groengebied van deze gemeente te lopen.

Raadslid Van Lier (Mijn Partij) stelde bezorgde vragen over het recente nieuws dat damwanden zouden lekken in het A4-deel tussen de Delftse wijk Tanthof en de voorsteden van Rotterdam. De rijksweg daalt daar ter bescherming van natuur en milieu, tot acht meter onder de grond op het diepste deel. De grondwaterdruk blijkt nu zo hoog, dat Rijkswaterstaat heeft besloten tot extra bemaling rondom een flink stuk van het tracé. Het opgepompte grondwater is er zout, waardoor het niet elders in de Schipluidense polders mag worden teruggesluisd. Het wordt via een ondergrondse afvoer op de Nieuwe Waterweg geloosd.

Het gaat niet om een klein beetje extra water, stelde VVD-raadslid Van Dooremaal: “Er wordt tien keer meer weggepompt dan waarvoor de gemeente vergunning heeft gegeven.” Raadslid Van Lier van Mijn Partij meende dat nu 1200 kuub Schipluidens grondwater per dag naar zee wordt afgevoerd, in plaats van de verwachte 125 kuub. Bewoners in het boerengebied zouden daarover onlangs zijn ingelicht.

Meer grondwater
Woordvoerder N. Wegman van Rijkswaterstaat bevestigt op vragen van Delft op Zondag dat tussen de Zuidkade bij Tanthof en de Woudweg bij Schiedam/Vlaardingen meer grondwater in de tunnelbak komt dan tevoren was berekend. Volgens haar heeft Rijkswaterstaat een lopende vergunning voor dagelijks 300 kuub, terwijl nu inderdaad 1200 kuub water per dag wordt weggepompt om de nog in aanleg zijnde weg droog te kunnen houden. Deze bemaling zal ook in de toekomst permanent nodig zijn, aldus Wegman. “Extra versteviging van de damwanden zelf is ook bekeken, maar uit onderzoek blijkt dat wegpompen van meer grondwater niet leidt tot negatieve effecten voor de omgeving. Daarom kiest Rijkswaterstaat voor deze optie.”

Diverse politieke partijen toonden zich in het raadsdebat te Schipluiden bevreesd voor verzakkingen, nu onvoorzien zoveel meer water aan de polder wordt onttrokken. Wethouder Van Oord zei dat Rijkswaterstaat momenteel met het Hoogheemraadschap van Delfland overleg voert over de situatie. De gemeente wacht de uitslag van dat beraad af. “Het gaat niet zoals voorspeld. Er is iets aan de hand, waarnaar we heel goed moeten gaan kijken.” Hij verwacht in april meer duidelijkheid.

Gelijkenis
De late ontdekking van hoge grondwaterdruk rond de A4 in Midden-Delfland vertoont gelijkenis met de gang van zaken rond de treintunnelbouw in Delft. Ook hier bleek pas na de bouwstart dat het grondwater veel meer pressie uitoefent dan in de ontwerpfase was verwacht. Het Ministerie van Verkeer weet dit toen aan foute grondwaterstand-informatie vanuit Delft. Het rijk probeerde de al snel noodzakelijk blijkende tunnelbouw-aanpassingen eerst nog te verhalen op de gemeente, maar zag uiteindelijk toch af van een rechtszaak. De minister moest vervolgens wel naar de Tweede Kamer voor een budgetverhoging van 70 miljoen euro, ter financiering van steviger treintunnelwanden.

Bij de A4 kwamen Rijkswaterstaat en aannemers er eveneens pas na de bouwstart in 2012 achter dat de bodem in de wijde Delftse regio, een oud krekengebied met grillige lagen van zand, veen en klei, complexer in elkaar steekt dan aan de tekentafels werd verondersteld. Het aanvankelijke bouwontwerp ging hier onder meer uit van het ingenieus lijkende idee om de A4 tussen Delft en Rotterdam deels te stutten met schuine palen, die zouden komen te staan op een enkele meters diep liggende waterdichte kleilaag in de Schipluidense veenbodem. Die kleilaag is echter niet dicht, bleek al snel. Er zitten ‘zandpalen’ in, waarvan niemand het bestaan (meer) wist. Deze zandkolommen leiden tot lekkages van diep, zout grondwater. Daarom moest voor sommige stukken van de A4 eerder al worden overgeschakeld naar een duurdere constructie met net zulke diepe cementbentoniet-wanden als bij de spoortunnel in Delft.

Volgens Rijkswaterstaat vallen alle tegenvallers, de deels veranderde bouwmethode en het oppompen van extra water, nog binnen het A4-budget van ongeveer 600 miljoen euro. Ook de openingsdatum blijft als gepland: “De nieuwe weg gaat eind december dit jaar open voor verkeer.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12