Wat ik zeggen wil: zondag 28 december

Algemeen

De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van 28 december.

Mantelzorg
DELFT – Ik doe al twee jaar Mantelzorg voor een ouder echtpaar, dat doe ik 365 dagen per jaar. Nu doet het volgende feit voor dat dit echtpaar voor plusminus 60 procent ‘niet gezond’ is. Daarom doe ik voor hen de boodschappen en ik laat hun hond uit. Dat doe ik met alle liefde en plezier. Hiervoor krijg ik in z’n geheel nog geen halve eurocent. Nu kom ik erachter dat het echtpaar als twee jaar lang 250 euro krijgt van de Mantelzorg. En ik, die 365 dagen door wind en regen moet, krijg helemaal niets. Ik vind in mijn ogen dat het precies andersom moet, want zij kunnen nagenoeg helemaal niets meer. En dan toch 250 euro belastingvrij op hun rekening krijgen, dat is tegen de voorwaarden. Een advies voor mevrouw Jet Bussemaker: Draag het zwarte lapje niet voor de ogen, maar op een andere plek. Dan ziet u wat beter.

W. van der Broek, Delft 


Kat onder de Kerstboom

DELFT - Nu het Kerstfeest alweer nadert, zijn er nog steeds katten die een huis zoeken. Daar is bijvoorbeeld kater Tomás, een grote zwarte gecastreerde vent. Hij is ca. acht jaar en hij is liever zonder andere katten. Tomás is een sportieve, speelse kater daarom wil hij graag een baasje waar hij lekker mee kan stoeien. Dan is hij in z’n nopjes en gaat hij tevreden slapen. Ook een tuin staat op zijn verlanglijstje. Zoekt u ook nog een leuke kat? Bel dan met Kattenhulp Delft via telefoonnummer 015 - 257 20 20.

Truus Feyge, Delft 


Gondelaffaire (5)

DELFT – Naar aanleiding van mijn brief over de Gondelaffaire en de bemoeienissen van Burgemeester Bas Verkerk hierin ben ik gebeld door een zeer zelfingenomen en boze Christiaan Baljé die - hoe kan het ook anders - dreigde met een rechtzaak. Mijn intentie was om te schrijven over de bemoeienis van Bas Verkerk met de Nederlandse rechtsgang. De titel van het stukje was dan ook oorspronkelijk: ‘Opmerkelijke parallellen in Politieke Processen’. Inmenging van de politiek in de rechtsgang is een doodzonde in een democratie, zoals afgelopen week in België bleek. De vraag is wel: Staat de Gondelaffaire op zichzelf of is deze typerend voor de verdorven bestuurscultuur in Delft? Iedereen kan de Gondelfilm op internet op de website YouTube zien. Baljé is hoofdrolspeler in zijn eigen lachfilm. 'Corruptie' of 'een grapje', wie zal het zeggen… Enige tijd geleden heeft de Rechter, Mr. Alewijn, gesteld dat het optreden van Baljé in de film ‘niet verstandig’ is. Wethouders behoren besprekingen te houden op het Stadhuis, niet in de horeca. Baljé hoorde het één en ander zwijgend en met een rood hoofd aan. Baljé heeft een gondelexploitant eigenhandig een zogenaamde waarderingsbijdrage toegezegd en toegekend. Binnen drie dagen had Verkerk een goedkeurend intern rapport klaar. Baljé treft geen blaam, de behandelend ambtenaar moet op ‘opfriscursus’. De Raad van State heeft recent voorgesteld dat een ‘waarderingsbijdrage’ helemaal niet bestaat. Een Gemeente kan slechts subsidie van gemeenschapsgelden verstrekken. Hiervoor gelden strenge regels, deze zijn door Baljé niet in acht genomen. Baljé stelt later tegen de Rijksrecherche: 'Ik heb hele rare dingen gedaan, dat kan omdat ik Wethouder ben… En pas op! Je komt altijd weer een ambtenaar tegen(!)' In de ‘bedreigingszaak’ ging het andersom. Een ambtenaar uit valse beschuldigingen. De toenmalige wethouder houdt deze ambtenaar de hand boven het hoofd en Verkerk gaat hier vervolgens in mee. Een onafhankelijk onderzoek komt, net als in de Gondelaffaire, niet van de grond. De Gemeenteraad grijpt niet in. Rechtstreekse inmenging door een Burgemeester in de rechtsgang is ‘not done’ in een democratie. Een democratie staat of valt immers met de ‘Scheiding der Machten’. Hoezo verdorven bestuurscultuur?

S. Heidstra, Delft


Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!