Afbeelding

Woonberichten: zondag 28 december

Algemeen

De woonberichten uit de Delft op Zondag van 28 december.

Minister tevreden over corporaties
DELFT – Volgens minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie hebben woningcorporaties in 2007 goed gepresteerd. De volkshuisvestelijke prestaties zijn goed en hun financiële positie stemt tot tevredenheid. De minister baseert zijn bevindingen op het Sectorbeeld realisaties 2007 van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het aantal nieuw gebouwde woningen voor de verhuur is in 2007 hoger dan in 2006: 25.200 tegen 24.700. Daarnaast hebben woningcorporaties vorig jaar 500 meer nieuwe koopwoningen laten bouwen. Het is opmerkelijk dat kleinere en middelgrote corporaties relatief meer huurwoningen bouwen. De grote corporaties realiseren relatief veel koopwoningen. Dit komt volgens de minister doordat grote corporaties vaker wijken herstructureren tot wijken met meer verschillende soorten woningen. Het aantal gesloopte corporatiewoningen was in 2007 ongeveer 15.900. Dit is iets minder dan in 2006, toen er 16.600 woningen werden gesloopt. 


Moeilijk jaar voor bouwsector
DELFT – De belangrijkste bouwpartijen denken dat 2009 een moeilijk jaar voor de Nederlandse bouwsector wordt. Ondanks dit hebben alle bedrijven er veel vertrouwen in dat het met hun eigen onderneming goed zal komen. Met name de architecten en de aannemers B&U verwachten dat in 2009 de omzet (saldo van positieve en negatieve verwachtingen: min 28 procent en min 23 procent) en de winst (saldo min 19 procent en min 27 procent) zal dalen. De klusbedrijven verwachten echter een stijging van deze bedrijfseconomische cijfers. Hoe valt dit te verklaren? Er wordt minder verhuisd en er wordt meer geïnvesteerd in de huidige woningen. Deze resultaten blijken uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 650 professionals uit de Nederlandse bouwsector. 


Onderzoek verkoopbeleid corporaties
DELFT – Het onderzoek ‘Een eigen huis, een beter leven?’ van onderzoeksinstituut OTB heeft drie ‘empowerment-effecten’ opgeleverd die van belang zijn voor het verkoopbeleid van corporaties. Kopers gaan er financieel op vooruit en ze ervaren meer vrijheid en veiligheid in hun woning. Ook neemt de keuzevrijheid bij huurders toe, omdat ze echt het gevoel hebben voor een huurwoning te hebben gekozen. Corporaties verkochten in 2007 het aantal van 17.700 huurwoningen. Het aantal huurders dat zijn huis wil kopen, is sinds 2000 gedaald van 38 naar 22 procent. De veronderstelling, dat het kopen van een huis mensen zelfredzaam maakt en meer keuzevrijheid oplevert, klopt niet. Er is nauwelijks sprake van een stijging van opleidingsniveau of inkomen bij huurders die hun huurhuis kopen. Evenmin nemen het gevoel van eigenwaarde en de ervaren controle over het eigen leven toe door het kopen van het eigen huurhuis. Van emancipatie door het kopen van je huurwoning is dus geen sprake. Het is eerder zo dat geëmancipeerde huurders overgaan tot het kopen van hun huurhuis. 


Garantiecertificaat is onmisbaar
DELFT – In deze financieel wat onzekere tijd is het extra belangrijk dat u een garantiecertificaat van het GIW of Stiwoga in handen krijgt als u een nieuwbouwhuis koopt. Alleen dan is uw risico afgedekt als de contractpartij failliet gaat. Er is pas zekerheid als u uw eigen waarborgcertificaat via de notaris verkrijgt. Dit moet gebeuren vóór overdracht van de grond, omdat u vanaf dat moment risico’s gaat lopen. Als het toegezegde waarborgcertificaat vóór de overdracht niet aanwezig is, dan is het zaak niet te tekenen! Een toezegging dat het wel goed komt of dat het certificaat wordt nagezonden, is niet voldoende en biedt geen enkele garantie.

Nieuwe regeling elektriciteitslevering
DELFT – Voor de levering van elektriciteit gaat op 1 januari 2009 een nieuwe regeling in. Deze is echter nadelig voor consumenten. Door de nieuwe regeling krijgen veel appartementseigenaren met een lift in het gebouw straks een hogere rekening voor het vaste aansluittarief. In sommige gevallen gaan de aansluitkosten omhoog van 340 naar 1.800 euro per jaar. Per bewoner kan de nieuwe regeling voor een lastenverzwaring van honderden euro’s zorgen. Ook huiseigenaren die hebben geïnvesteerd in een milieuvriendelijke warmtepomp of waarvan de woning is aangesloten op stadsverwarming kunnen straks fors meer gaan betalen. Appartementsgebouwen met een lift en woningen met een warmtepomp of stadsverwarming beschikken vaak over een vrij zware elektrische aansluiting. Deze huiseigenaren worden straks aangeslagen alsof ze zakelijke verbruikers zijn. Vereniging Eigen Huis ontvangt dagelijks meldingen van appartementseigenaren die kostenstijgingen melden van honderden euro's per jaar.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!