Gat in begroting nog groter door nog groter verlies in Spoorzone

Algemeen

Editie: Week 44, Jaargang 22 |

DELFT – Het stadsbestuur presenteerde donderdag slecht nieuws in het kwadraat. Het gat in de Delftse begroting bedraagt geen 4 miljoen maar 6 miljoen euro, het miljoenenverlies met vastgoedontwikkeling in de Spoorzone blijkt nog groter dan eerder geschat en de woonlasten stijgen voor de Delftenaar komend jaar met gemiddeld 5,7 procent.

Dat Delft in financieel zwaar weer verkeert, is al maanden duidelijk. Donderdag werd duidelijk hoe hard het regent en waait. De afgelopen jaren is al voor 57 miljoen euro bezuinigd. Daar komt nu voor 12 miljoen euro aan extra bezuinigingen bij en daarmee is de koek wel op. De begroting is hiermee niet sluitend, maar volgens wethouder financiën Aletta Hekker is de grens bereikt. Ondanks alle bezuinigingen is er dus nog een tekort van 6 miljoen euro, maar Delft komt liever onder verscherpt toezicht van de provincie dan dat het nog meer bezuinigt.


“Iedereen gaat de pijn voelen”, kondigde Hekker aan. De Gemeente Delft snijdt voor 7,7 miljoen euro in de eigen organisatie. “Door efficiënter te werken en te krimpen in de organisatie”, legde Hekker uit. Momenteel heeft Delft nog ruim duizend ambtenaren in dienst. Dat zijn er in 2018 nog 750 tot 800. Daarnaast wordt bezuinigd op De VAK en bibliotheek DOK en zullen sportverenigingen het met minder gemeentelijk geld moeten doen.

Woonlasten
Naast snijden in de uitgaven, zijn extra inkomsten nodig. Die wil Delft vergaren door de woonlasten met zo’n 5,7 procent te verhogen. Dit komt per huishouden neer op 43 euro extra per jaar. Bezoekersparkeren in de garages wordt duurder. Daarnaast zoekt Delft steun bij het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Het stadsbestuur hoopt dat de in het verleden gemaakte afspraken over de Delftse bijdrage aan de tunnel, die 117 miljoen euro bedraagt en al deels is betaald, kan worden bijgesteld. Delft hoopt minder of later af te lossen. Ook zoekt het college naar extra (rijks)bijdragen, zoals uit het gemeentefonds. Volgens wethouders Aletta Hekker en Lennart Harpe verlopen de gesprekken met hogere overheden positief, maar is uiterst onzeker of en zo ja hoeveel het oplevert. Zoals veel onzeker is.


In september bleek dat tegenvallende vastgoedinkomsten in de Spoorzone de stad 62 miljoen euro gaan kosten. Delft liet een second opinion van de stresstest uitvoeren en uit dit onderzoek van Rebel blijkt dat het ’50 tot 80 miljoen euro’ kan kosten en Delft rekening moet houden met een bepaalde bandbreedte van bedragen. “Als het meezit wordt het verlies daardoor 38 miljoen, als het vies tegenzit kan het 101 miljoen euro worden”, zei Harpe. “Ik kan het niet mooier maken dan dat het is.” Het stadsbestuur neemt het zekere voor het onzekere en legt daarom geld opzij voor een mogelijke tekort van 80 miljoen euro.


Boetekleed
Zoals succes vele vaders heeft, is een mislukking altijd een wees. In dit geval heet de mislukking ‘economische crisis’. Toen de plannen voor vastgoedontwikkeling in de Spoorzone werden gesmeed, dacht Delft dit voor een goede prijs en snel te verkopen, blikte Lennart Harpe terug. “Ontwikkelaars stonden toen nog in de rij. Maar contracten werden ontbonden en de gemeente trok de regie naar zich toe. We betalen ècht een hele hoge prijs voor de crisis.” Dit jaar bleek pas hoe hoog die prijs is. Harpe: “Elke maand vertraging op de bouw van de tunnel zou een schadepost van 4 miljoen euro per maand betekenen.” Dus focuste Delft zich teveel op het ondergrondse deel en had daarom ‘minder aandacht’ voor het bovengrondse deel, volgens Harpe. Ondanks dat de crisis al in 2008 om zich heen sloeg en zeker kenners op hun klompen hadden kunnen aanvoelen dat berekeningen van de grondopbrengsten die voor de crisis zijn gemaakt, de prullenbak in konden. “Als we het eerder hadden geweten had het niets gedaan aan de uitkomst, we hadden alleen eerder kunnen beginnen met beheersmaatregelen”, zei Harpe. 


“Maar”, merkte wethouder Hekker op, “de Spoorzone is niet de enige oorzaak van de financiële situatie. Ook op de Harnaschpolder hebben we een verlies van tientallen miljoenen euro’s moeten nemen en kregen we te maken met bezuinigingen vanuit het rijk. Het Delftse spaarpotje is nu leeg.”


Goed nieuws was er ook. De Spoorzone wordt prachtig. Er rijden vanaf volgend jaar 350 treinen per etmaal onder de grond, de spoortunnel hebben we nog honderden jaren plezier van, de bouw ligt op schema, we krijgen een nieuw stuk stad, het Plan Palmbouts met bijbehorende stadsgracht en stadspark zijn prijzig maar prachtig en het stadsbestuur houdt vast aan het kwaliteitsniveau waarvoor is gekozen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12