Afbeelding

Harpe waarschuwt commissie: er komen binnenkort meerdere lijken uit de kast

Algemeen

Editie: Week 7, Jaargang 23 |

De Gemeente Delft en woningbouwprojecten; het is geen gelukkig huwelijk… Volgens wethouder Harpe zijn nieuwe tegenvallers op komst.

DELFT – Delft heeft alle grondexploitaties onder de loep genomen en de uitkomsten van dat onderzoek zijn ‘niet best’. Dat zei wethouder Lennart Harpe dinsdag tijdens de commissievergadering op het stadhuis. Het stadsbestuur gaat de cijfers nader bestuderen en wil eind maart, begin april bekendmaken hoe erg de situatie is.

De commissie verkeer ruimte en wonen sprak dinsdag over een onderzoek van Deloitte naar het gemeentelijk vastgoedbedrijf en beheersing van vastgoedexploitaties in Delft. Deloitte trekt pittige conclusies over de ambtelijke organisatie die zich hiermee in Delft bezighoudt. Zelfs coalitiepartijen uitten afgelopen week hun zorgen. “Het blijkt uit dit onderzoek wel dat de grip ontbreekt”, zei Martina Huijsmans (D66). “We zijn erg geschrokken van deze rapporten. De conclusies zijn ontluisterend”, zei Van Vliet van GroenLinks. Het is, zei Linda Böcker van VVD, ‘heel goed en heel nodig dat dit is gedaan. “Het is bijna onmogelijk dat dit zonder personele gevolgen is.”

Prijsschieten
Voor de oppositiepartijen was het 115 pagina’s tellende rapport al helemaal reden om prijs te schieten. “Er is weer een groot lijk uit de kast gevallen”, begon Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft. “Het functioneert niet bij de afdeling vastgoed en grondexploitaties. Het is er al zestien jaar een puinhoop. Het blijkt dat processen niet deugen, belangrijke controlemomenten ontbreken, rollen, taken en verantwoordelijkheden niet zijn vastgelegd en de ambtelijke capaciteitsplanning niet klopt. Er wordt niet gecontroleerd en alleen maar geld uitgegeven. Het is diep triest. En wat moeten we doen? Het kalf is verdronken en nu moeten we de put gaan dempen.” Het stadsbestuur zegt met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te zijn gegaan, maar De Wit gelooft niet in een goede afloop. “Ik heb totaal geen vertrouwen dat er met dit college iets verandert.”

Werner Bremer van Stadsbelangen Delft zei dat zijn partij zich afvroeg of het opvolgen van de aanbevelingen genoeg is om de problemen op te lossen. “Er lijkt sprake van een eilandjescultuur en tunnelvisie.” Tom Zonneveld van SP was eveneens kritisch. “Het college schrijft dat ‘de voornaamste conclusie is dat het proces grondexploitaties in de Delftse organisatie verbetering behoeft’. Dat is, als ik de conclusies bekijk, nogal een understatement. We krijgen niet op tijd informatie, college en raad worden onvoldoende ingelicht en er staan nog vijftien van zulke conclusies. Dan lijkt het me logisch dat het in Delft financieel zo uit de hand is gelopen.”

‘Stevige conclusies’
Ook het college was niet blij met de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte, bleek wel uit de reactie van wethouder Harpe. “Het zijn hele stevige conclusies”, zei hij. “Ik kan zeggen dat de aanbevelingen zijn overgenomen en sinds september 2014 wordt gewerkt aan de implementatie. Dat traject is nog niet afgerond. Uiteindelijk zal het succes bepaald worden door de juiste mensen op de juiste plek.”

De wethouder zei niet van plan te zijn ervoor te gaan zorgen dat er binnen de ambtelijke organisatie koppen gaan rollen. “Daar gaan de raad en wethouder niet over. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het ambtelijke orgaan.” Meuleman van Stadsbelangen merkte vervolgens op dat Harpe de verantwoordelijkheden wel erg makkelijk van zich afschoof. “Het neemt niet weg dat ik hierover spreek met de gemeentesecretaris, maar hij is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.” Harpe was het daarnaast niet eens met de partijen die conclusies trokken dat het financieel zware weer waarin Delft verkeert, wordt veroorzaakt door een slecht functionerend vastgoedbedrijf en legde de link met de tekorten met vastgoed in de Spoorzone. “Als we het eerder hadden geweten konden we eerder ingrijpen, maar uiteindelijk heb je toch een fors tekort.”

Even schrikken
Het was halverwege de vergadering op het stadhuis even schrikken toen Harpe de vraag van GroenLinks beantwoordde, of Delft nu ‘in control’ is en of alle lijken nu uit de kast zijn. “Nee”, antwoordde de wethouder. “We kijken nog naar de opbrengstkant van alle grondexploitaties. De eerste uitkomsten zijn niet best. Het is nog te vroeg u met bedragen lastig te vallen. We moeten nog rekenen en het is gevaarlijk nu uitspraken te doen. Maar dat we met een vervelende boodschap bij u gaan terugkomen, is duidelijk.” Dat moet eind maart, begin april gebeuren. Het stadsbestuur wil dan tevens een pakket beheersmaatregelen presenteren. “Daar zijn we al deels mee bezig.”

De commissieleden reageerden geschrokken. De Wit van Onafhankelijk Delft greep dit laatste nieuws aan om te spreken over ‘zestien jaar linkse tirannie’ die al even zo lang ‘projecten doordrukt zonder tegenstand’. Hij doelde op de zestien jaar waarin PvdA en GroenLinks, tot ongenoegen van De Wit, in het college zitten. “En nu Harpe komt, komt dit opeens naar boven. Kunnen we niet beter afscheid nemen van de PvdA? Ze pretenderen goede bestuurders te leveren, maar maken overal een puinhoop van. We zijn het zat. Als er aan de top niets verandert, verandert er onderaf ook niks. Ik denk dat ik met een motie van diepe treurnis kom.” Zonneveld van SP houdt, zei hij, zijn hart vast. “We moeten alvast denken over grondige en radicale oplossingen. Dit kan weleens het faillissement van Delft zijn.” D66 maande tot kalmte en wil eerst precieze cijfers afwachten. Harpe stelde gerust en merkte op dat er nog wel hoop is. “Er is altijd hoop, maar geen garanties. De situatie is niet best, maar we moeten niet wanhopen. We werken aan een oplossing. Maar dat dit heel vervelend is, moge duidelijk zijn.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12