Afbeelding

PerspeKtief is trots op de mooie cijfers

Algemeen

Editie: Week 1, Jaargang 23 |

Barbara Berkelaar kijk tevreden terug op 2014 en gaat vol vertrouwen het nieuwe jaar in.

DELFT - PerspeKtief kan goed nieuws melden. Waar landelijk een forse toename van het aantal daklozen wordt gemeld, constateert de Delftse zorginstelling voor dak- en thuislozen juist een afname van het aantal daklozen.

"Over een periode van vijf jaar is het aantal daklozen in Delft met tien procent afgenomen", zegt Barbara Berkelaar, bestuurder van PerspeKtief. Overigens delen we de zorg over de toename van het aantal daklozen wel. We hebben de teruggang kunnen realiseren doordat we door onze werkwijze honderd nieuwe dakloze mensen in de zorg hebben genomen. Dat betekent dat ze een tijdelijk dak boven hun hoofd hebben en dat ze begeleiding krijgen. Het succes dat we geboekt hebben is weliswaar prachtig, maar er is nog meer nodig preventie van dakloosheid door begeleiding aan huis en goedkope huisvesting om dure opvang te voorkomen. Het totaal aantal daklozen groeit omdat er een nieuwe groep daklozen bij komt. Wat te denken van mensen die dakloos worden door schulden, verlies van werk en hypotheeklast. Daarnaast zien we meer dakloze mensen in de zorg verschijnen met ernstige en complexe psychiatrische problemen en verslavingen. Die groep is er eigenlijk altijd geweest, maar kreeg niet de goede zorg. We hebben deze groep mensen in zorg genomen omdat we er bij PerspeKtief vanuit gaan dat we alle mensen moeten helpen die zorg nodig hebben. Dat kan alleen door goede samenwerking met ketenpartners.  Onze aanpak wordt gewaardeerd door de Gemeente Delft en omliggende Gemeenten en  het Zorgkantoor DSW. Dat betekent dat de aangeboden zorg tot 31 december wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en na die datum blijft de zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de Gemeente gegarandeerd."


Een andere groep zorgbehoevenden die de aandacht van PerspeKtief vraagt is een groep van vijfendertig zwerfjongeren. Voor die groep is geen goede opvangcapaciteit. We zijn met Gemeenten en Woningcorporaties in gesprek over goedkope huisvesting, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen die leeg staan en we zetten in op werk. Omdat er veel partijen bij betrokken zijn verloopt dat proces langzaam. Te langzaam als je het mij vraagt. Doordat we met veel partijen te maken hebben, hebben we minder slagkracht vanwege verschillende belangen, regels en bureaucratie. Bij PerspeKtief kijken we daar kritisch naar en doen ons best om de zorg niet te ingewikkeld te maken. Uiteindelijk gaat het erom dat we voor alle nieuwe daklozen en de groep zwerfjongeren goedkope huisvesting en werk komt. De wil is er bij de Gemeente Woningcorporaties en ketenpartners, maar het moet sneller kunnen."


Barbara Berkelaar gaat met veel vertrouwen 2015 in. "We moeten meer denken in kansen en de mogelijkheden en talenten van de mensen zelf benutten. Wij geloven er in dat we op die manier zorg kunnen realiseren die  beter en leuker is en misschien nog belangrijker; goed betaalbaar."

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12