Afbeelding

Meer koopwoningen en andere toewijzing huurwoningen moeten Buitenhof er bovenop helpen

Algemeen

Editie: Week 6, Jaargang 23 |

Buitenhof telt nu nog relatief veel sociale woningbouw. Dat moet in 2030 meer in evenwicht zijn met het aantal koopwoningen in de buurt.

DELFT – Buitenhof moet in 2030 een wijk zonder aandachtsbuurten zijn. Dat moet worden bereikt door hier komende vijftien jaar 440 koopwoningen te realiseren, het toewijzingsbeleid van huurwoningen anders te doen, bewoners aan het werk te helpen èn hen extra ondersteuning te bieden.

Daarover, en over hervorming van de wijkaanpak (zie kader), werd dinsdag door de commissie sociaal domein gesproken. Veel vuurwerk en belangrijke besluiten leverde het niet op. Wethouder Raimond de Prez zegde toe - op verzoek van de ChristenUnie - op de gemeentelijke website inzichtelijk te maken wat in welke wijk met gemeenschapsgeld wordt gerealiseerd. CDA en VVD zeiden na afloop dat ze misschien moties zouden indienen om de onderwerpen wijkaanpak en Buitenhof nog eens in de gemeenteraadsvergadering te kunnen bespreken.

‘ER ZIJN GENOEG WIJKEN WAAR MENSEN HUN BUURMAN NIET KENNEN, MAAR GEEN MENSEN BEROVEN’
De partijen hadden namelijk nog wel wat kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van problemen in Buitenhof. “De speciale projecten in Buitenhof ten spijt stemmen de resultaten toch bescheiden”, zei Van der Woude (VVD). “Bovendien horen we dat het beste resultaat, de verbetering van veiligheid, is bereikt omdat politie en OM stevig door de wijk zijn gegaan.” Van der Woude vraagt zich af of gebrek aan sociale cohesie de grootste veroorzaker van problemen in Buitenhof is. “Want er zijn in Delft genoeg wijken waar mensen hun buurman niet kennen, maar wel naar hun werk gaan, niet slopen en geen mensen beroven. Wil je een straatfeest? Zet dan wat stoelen en hapjes buiten, net zoals de rest van Delft dat doet. Het smeden van vriendschapsbanden vind ik geen overheidstaak.”
Als Delft minder kwetsbare huishoudens in Buitenhof wil, moeten deze wel ergens anders kunnen wonen, stelde Joëlle Gooijer van ChristenUnie. Een zelfde vraag stelde Fleur Norbruis namens GroenLinks. “Als woningen anders worden toegewezen en een bepaalde groep niet meer in Buitenhof terecht kan, waar kunnen zij dan wel terecht?” Gooijer en Norbruis waren het er bovendien over eens in de stukken de stem van bewoners te missen.
Wim Hamelink van de SP vroeg de wethouder of er in 2030 in Buitenhof ook plek is voor een buurthuis en voorzieningen voor jongeren. De wethouder antwoordde hierop later dat Buitenhof in 2030 gelijk moet zijn aan andere wijken en dus ook niet als enige wijk een buurthuis speciaal voor jongeren nodig heeft. Bram Stoop zei namens Stadsbelangen Delft, wel erg vaak in het stuk de term ‘we verwachten…’ tegen te komen. “Er kan ook staan: wij hopen. En als het niet gebeurt kun je zeggen: het heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Waarom nu al over 2030 nadenken en niet op kortere termijn?”

‘ALS WE NIKS DOEN BLIJVEN MENSEN INSTROMEN MET SOCIALE VRAAGTSTUKKEN, ELLENDE EN VERDRIET’
Als je de cijfers van Buitenhof bekijkt, begon wethouder Raimond de Prez zijn toelichting, dan zie je dat er wat aan de hand is. “In Buitenhof zie je teveel gelijksoortige woningen bij elkaar op één plek. Als we daar niks aan doen dan blijven mensen instromen met sociale vraagstukken, ellende en verdriet. Dat willen we stoppen met de inzet van sociale teams, die achter voordeuren problemen oplossen voordat ze escaleren.” Het is niet zo dat in Buitenhof afgelopen jaren geen resultaten zijn geboekt, vindt De Prez. “De werkloosheid is er gedaald, waar deze in de rest van Delft gelijk bleef. Gezien de complexiteit van de opdracht is dat een behoorlijk prestatie. Het is echt een kwestie van een lange adem.” Wat de wijk goed zal doen, denkt het stadsbestuur, is het verminderen van het aantal sociale huurwoningen en toevoegen van 440 koopwoningen. Die laatste kunnen onder meer worden gerealiseerd op terreinen nabij het nieuwe ziekenhuis en naast woonzorgcentrum Die Buytenweye. “Zodra zich daar gelegenheden voordoen, werken we mee aan woningbouwontwikkeling. Met corporaties hebben we afspraken gemaakt woningen gericht toe te wijzen.” Volgens De Prez is het ook een ‘hartenkreet’ die vanuit de wijk wordt gehoord om niet alle mensen met problemen ‘in deze wijk te proppen’. “Dat betekent dat zij elders in de stad en in Haaglanden een plek vinden.” Gooijer en Norbruis hoeven niet bang te zijn dat voor hen niet voldoende plek elders is. De Prez: “Delft heeft nog altijd 20.000 sociale huurwoningen. Dat is heel erg veel.”


 


Delft wijkt af van oude wijkaanpak

DELFT – Delft gaat ‘wijkaanpak’ in de toekomst met minder geld en minder mensen organiseren. Dat betekent in de praktijk dat niet elke wijk op evenveel aandacht en gemeentelijke financiën kan rekenen en er niet meer in elke wijk een wijkcoördinator actief is. “Wat is er dan nog over van de oude PvdA-ambities?”, vroeg Joëlle Gooijer (ChristenUnie) aan de wethouder. “Deze hervorming is niets anders dan een bezuiniging”, zei Hamelink (SP). De uitvoering van de wijkaanpak ligt straks niet meer bij de gemeente, maar wordt overgedragen aan ‘Delft voor Elkaar’, een organisatie die met sociale teams aan de slag gaat in Delftse wijken. Volgens wethouder De Prez blijven de oude doelen overeind, maar worden de taken om die doelen te halen anders verdeeld. Ineke van Geenen (CDA) zei ‘alweer de kriebels te krijgen’ van een andere uitvoeringsorganisatie. “Is wijkaanpak nog wel van deze tijd? Volgens het CDA is de buurt van burgers zelf, daar hebben ze niemand voor nodig. Nu wordt participatiebeleid van bovenaf geëist, gestuurd en gecontroleerd.” Wethouder De Preiz zei dat de Gemeente Delft in de toekomst in Delftse wijken ‘meer met hoofdlijnen’ bezig is. “Welk gebied is kwetsbaar? Daar gaan we vervolgens met burgers en bewoners kijken hoe we het wonen daar leuker en gezelliger kunnen maken.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12