Afbeelding

Delftse aanpak van kredietcrisis: Bemiddelen, aanjagen en de samenwerking versterken

Algemeen

DELFT – Het Catshuis is al weken het toneel van gesprekken over oplossingen voor de kredietcrisis. Ook in Delft is de laatste maanden nagedacht over hoe met de verslechterende economische situatie moet worden omgesprongen.

Deze week stelde het College van B en W de tweede ‘Bestuurlijke Rapportage Aanpak Kredietcrisis’ voor Delft vast. Steunmaatregelen van het Rijk zijn hard nodig om de economische draaiende te houden, vindt de Gemeente. Toch komen zij ook zélf met een aanpak. Zo wil de Gemeente actief blijven bemiddelen naar werk en scholing, om armoedeval en schuldenproblematiek te voorkomen. 

De Gemeente wil verder een ‘aanjaagfunctie’ voor de lokale economie vervullen en het bedrijfsleven – waar mogelijk – faciliteren. Vertraging van bouwprojecten moet volgens de Gemeente zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook het ‘versterken van samenwerking tussen de Gemeente, werkgevers en werknemers’ is één van de belangrijkste elementen van de Delftse aanpak. 

De gevolgen van de economische recessie voor Delft worden sinds eind 2008 in beeld gebracht door de Taskforce Kredietcrisis. In december 2008 heeft deze Taskforce haar eerste rapportage uitgebracht. Deze week verscheen de tweede. Het volledige 17-pagina’s tellende document is op het Raadsinformatiesysteem op internet te vinden. 

In de kadernota die in april of mei wordt verwacht, gaat de Taskforce Kredietcrisis nader in op de financiële gevolgen en hoe daar in de Gemeentelijke begroting en het investeringsplan mee kan worden omgesprongen. Dan is ook meer bekend over de maatregelen van het Rijk en wat deze voor de Gemeentes gaan betekenen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!