Afbeelding

Vrijwilligers van Humanitas hebben nu en in toekomst genoeg werk om handen

Algemeen

Editie: Week 30, Jaargang 23 |

Carla Jonquière is voorzitter van Humanitas afdeling Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp, één van de tachtig afdelingen van Humanitas.

DELFT – De lokale afdeling van Humanitas is al zeventig jaar goed bezig als het om het helpen van de medemens gaat. De vraag naar hulp was er altijd, maar veranderde in die tijd aanzienlijk. Veel gezinnen kampen momenteel vooral met financiële problemen, merkt voorzitter Carla Jonquière.

Hoe anders was dat eind jaren ’40, toen Humanitas Delft zich vooral bezighield met gezinshulp en de ‘oude lieden zorg’. De crisis en alle gevolgen van dien hebben Humanitas de focus behoorlijk doen verleggen. “Eén op de zes huishoudens heeft momenteel financiële problemen”, weet Jonquière. Dikwijls uit zich dat in het niet meer openen van de post en zo gaat de financiële ellende van kwaad tot erger. Vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen deze groep de zaakjes weer op orde te krijgen. “We nemen de zorgen niet over, maar kijken samen hoe ze het beste verder kunnen.” Dat doen ook de vrijwilligers van Home Start en Doorstart, die ouders steunen bij het opvoeden. Een zelfde aanpak geldt voor het onderdeel ‘Steun bij rouw en verlies’, waarvan de naam al doet vermoeden wat de kerntaak is. Verder heeft Humanitas het ‘Maatjesproject’ voor regiogenoten in de geestelijke gezondheidszorg. Hen wordt meestal langer dan een jaar vriendschappelijk contact geboden, bij de andere projecten is dit maximaal een jaar. Daarna moet diegene zelf weer de regie over z’n leven hebben. In zeventig procent van de gevallen lukt dat. Lukt het niet, dan wordt de zaak overgedragen aan een andere instantie. “We hebben hierin een heel goed netwerk en werken samen met partners in de regio”, geeft de 70-jarige voorzitter aan.

Financiële nood
Het valt Jonquière op hoe alle lagen van de bevolking tegenwoordig in financiële nood kunnen raken. “Vroeger was het een specifieke groep, die van de sociaal zwakkeren, die met schulden kampten.” Tegenwoordig zijn het ook jeugdigen, studenten of ouderen die bij Humanitas aankloppen voor hulp. Bij de eerste groep is dat niet zelden omdat ze abonnementen afsluiten waar ze geen geld voor hebben. “Je ziet daarnaast mensen in nood komen door ontslag, of een scheiding. Er zijn zó veel redenen waardoor iemand in financiële problemen kan komen… Vroeger was het zo dat je dan je huis kon verkopen, maar zo eenvoudig is het niet meer.” Jaarlijks helpt Humanitas Delft zo’n drie- tot vierhonderd van hen. “Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling dat zoveel mensen financiële problemen hebben.”

Jubileum
Humanitas Delft viert dit jaar haar 70-jarig jubileum. Typerend voor die zeven decennia is, vindt Jonquière, dat Humanitas er altijd was voor iedereen, met welke achtergrond dan ook. “Iedereen is welkom bij ons. Dat ligt me wel.” Dit gedachtegoed komt ook aan bod in een film die Humanitas Delft door Kim Schoonewille laat maken over de geschiedenis, het heden en de toekomst. “Ik ben hoopvol over die toekomst”, zegt de voorzitter. Wat die brengt, weet niemand. “Het zou kunnen dat robots dan zorgtaken op zich nemen. Eén op één contact blijft belangrijk, maar dit wordt misschien meer digitaal.” Als het aan Jonquière ligt, gaat haar afdeling van Humanitas zich in de toekomst op een nieuw probleem storten: dat van overgewicht bij kinderen. Dit moet echter met minimaal één betaalde kracht gebeuren en die financiën zijn er nu helaas niet. En zo lijken voor de toekomst van Humanitas twee dingen zeker: er staan genoeg uitdagingen te wachten en vrijwilligers zijn altijd welkom... Meer weten? Kijk dan eens op www.humanitasdelft.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12