Wat ik zeggen wil... zondag 29 maart

Algemeen

De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van 29 maart.

Groen Delft
DELFT - In de Kruisstraat zijn in het kader van de Nationale Boomfeestdag eiken geplant, staat in de Stadskrant van 22 maart. Maar zie op de bijgaande foto hoe die steenwoestenij van bomen is voorzien: de geplante eiken staan in betonnen bakken! Heet zoiets tegenwoordig ook al 'bomen planten'? Niettemin, PvdA-wethouder Anne Koning vindt het helemaal top. Misschien kunnen aan de takken nog wat vogelkooitjes met daarin mussen of mezen worden bevestigd, om de illusie van natuurschoon te vervolmaken? Maar niet getreurd. Langs de Voorhofdreef krijgt Delft-Zuid dankzij dezelfde wethouder binnenkort een prachtig nieuw park. Het is er nog niet, maar ’t heeft wél al een naam: J.C. Bloempark. Nog enkele weken en dan kunnen de bewoners van de flats langs de Voorhofdreef in dat park - nou ja, 'park', op een groenstrookje dus - lekker multicultureel met elkaar communiceren, de kinderen laten spelen, jeu-de-boulen en barbecuen. Wel tussen de hondenpoep en in de uitlaatgassen van stilstaande auto's die de stad niet uitkunnen vanwege de versmalde rijbaan. Het gaat echt héél goed met de natuur in Delft.

I. Groeneweg, Delft 


Fijnstof
DELFT – Fijnstof dringt ons lichaam in via ingeademde lucht. Hoe fijner het stof, hoe makkelijker en dieper het fijnstof ongemerkt doordringt in de longblaasjes en de bloedbaan. Jaarlijks worden veel mensen ziek of ze overlijden vroegtijdig door fijnstof. Medici waarschuwen bijna onophoudelijk. De politiek bagatelliseert het probleem en sommige politici zetten burgers op het verkeerde been door gebruik te maken van begripsverwarring. Fijnstof is er in allerlei diameters, de grove fijnstof veroorzaakt door natuurlijke bronnen, industrie en constructiebedrijven neemt af en de lucht in z’n geheel is dan ook schoner geworden. Het fijne fijnstof (PM 2,5) veroorzaakt door het verkeer neemt niet af en deze fijnstof maakt de mensen ziek, en niet de grove fijnstof (PM 10). De medische wereld weet dat en de politiek behoort het te weten. Het is voor mij vanzelfsprekend dat een goede oplossing nooit kan bestaan uit projecten die grote verkeersstromen in dichtbevolkte gebieden behouden of laten toenemen. Tunnels lossen het probleem van de geluidsoverlast op, sparen het schaarse groen en met de moderne technologie kan ook de luchtvervuiling beter worden beheerst. Het kostenplaatje mag geen probleem zijn, want er zou een immens probleem voor de volksgezondheid mee worden opgelost. De politiek zou eens naar oplossingen moeten zoeken, en niet zoals men nu van plan is de inspraak van burgers aan banden leggen.

J.M.T. van der Linden, Delft


De Wending

DELFT – Wethouder Rensen komt zijn afspraak niet na. In januari zou er een gesprek komen. Nu is het alweer maart en horen de gebruikers van Buurthuis De Wending niets meer. Wij, als ouderen van het Buurthuis, staan schijnbaar buitenspel. De jongerensoos is voor de zoveelste keer herbouwd. Kosten noch moeite zijn gespaard. Geld wordt met bakken uitgegeven, terwijl ouderen in de kou staan. De Gemeente wilde eerst ‘de loop eruit halen’. Wel, meneer Rensen en Breed Welzijn Delft, dat is jullie gelukt. Was De Wending in het verleden nog het Buurthuis met de grootste bezoekersopkomst, nu zit er nog gemiddeld acht tot tien man per geopende middag. In het verleden zaten er op een muziekmiddag gemiddeld 225 mensen, op Bingo-avonden 120 mensen, op visdagen 75 mensen en tijdens de Rommelmarkt waren alle tafels bezet. Waarom hebben de Gemeente en Breed Welzijn Delft dit kapot gemaakt? Doodzonde gewoon. Er is alleen op dinsdag, donderdag en vrijdag nog inloop, en wel van 13.00 tot 17.00 uur. Waarom niet op maandag en woensdag? Een hoop mensen zitten nu verplicht thuis, want er is gewoon niets meer. Ook het biertje is ons afgepakt, en dat terwijl in andere buurthuizen gewoon een biertje te krijgen is. Dat is met twee maten meten en heel oneerlijk. Ook daarom blijven mensen weg. Ook de Biljartclub is op sterven na dood. Als ik nu op dinsdag of vrijdag kom zijn er maar vijf biljarters. Dat was vroeger wel anders, dan was je blij als je eindelijk je partij kon spelen. Waarom is iets dat al 50 jaar bestaat nu ineens over? Ik had toch echt het idee dat een Buurthuis was bedoeld om mensen te ontmoeten en samen activiteiten mee te doen. Een Buurthuis is er voor meer sociale contacten, om zo mensen uit hun isolement te halen en een stukje plezier terug te geven. Nu lijkt het wel of het alleen bedoeld is voor cursussen en zalenverhuur. Een Buurthuis moet het hart van de buurt zijn, alleen bij ons geldt dat gewoon niet meer. Meneer Rensen, kom nou eens voor ons op en laat ons niet in de kou staan.

Leo Nederpelt, Delft


Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!