De huidige situatie op de campus (Foto: Koos Bommelé)
De huidige situatie op de campus (Foto: Koos Bommelé)

Ingebruikname tramlijn 19 uitgesteld naar tweede helft 2025

Algemeen

DELFT - Op de TU Delft Campus ligt al jaren een trambaan, maar toch heeft er nog geen enkele keer een tram overheen gereden. De baan zou oorspronkelijk al in 2008 in gebruik worden genomen. Na meerdere ontwikkelingen die de ingebruikname van de trambaan in de weg stonden, is de hoop nu gevestigd op een nieuw moment. “De tramlijn zal in de tweede helft van 2025 na station Delft doorrijden naar TU Delft Campus”, aldus de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Door Cheyenne Toetenel

Tramlijn 19 moet zorgen voor een snelle verbinding van Leidschendam naar de TU Delft Campus, vanaf station Delft via de Zuidwal en de Sint Sebastiaansbrug. Echter, diverse ontwikkelingen hebben een vlotte ingebruikname van deze tramlijn onmogelijk gemaakt. In de oorspronkelijke plannen was de tram naar de TU Delft per dienstregeling in 2008 voorzien. De toestand van de Sint Sebastiaansbrug veroorzaakte een enorme vertraging. In 2020 was het dan eindelijk zover: de vernieuwde Sint Sebastiaansbrug werd opengesteld voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV. Volgens de oorspronkelijke planning zou de tram een jaar na oplevering van de brug gaan rijden, maar dit moment moest wederom worden uitgesteld. Vervolgens werd gestuurd op ingebruikname van de tramlijn in het vierde kwartaal van 2022. Ook dit plan moest van de baan. De nieuwe doelstelling werd eind eerste kwartaal 2024, maar inmiddels weten we dat ook dit niet gaat lukken. September 2023 werd de aanleg van tramlijn op de Mekelweg namelijk tijdelijk stilgelegd door twee tegenvallers: een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel. Inmiddels is er zowel een alternatieve kabel als een leverancier voor het betonmengsel gevonden, liet de MRDH in december weten. In de weken daaropvolgend werd gewerkt aan een nieuwe planning. De nieuwe planning is nu klaar en de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, waardoor het erop lijkt dat de tram in de tweede helft van 2025 zal kunnen gaan rijden. 

Vertraging
‘Vanwaar die enorme vertraging, terwijl de aanleg slechts een half jaar heeft stilgelegen sinds september?’, zul je wellicht denken. “Bij het maken van de planning is rekening gehouden met tentamen- en examenactiviteiten van de TU Delft en met de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde spoor- en civiele ploegen als gevolg van de grote opgave aan het Nederlandse spoornetwerk in 2024”, aldus het MRDH. “Er is vanaf nu ongeveer een jaar nodig om de hele trambaan aan te leggen. In het voorjaar en de zomer van 2025 worden vervolgens alle installaties uitvoerig getest en wordt trampersoneel opgeleid. Dit zogenaamde test- en proefbedrijf duurt circa een half jaar. Aansluitend kan tramlijn 19 in de tweede helft van 2025 in gebruik worden genomen. Over het exacte moment waarop de trams volgens dienstregeling rijden, wordt nog overlegd met de vervoerder.” 

Het project
Om na al die jaren vol ontwikkelingen en problemen uw geheugen op te frissen; hoe zat het ook alweer met de aanleg van de nieuwe tramlijn? Op de TU-Campus vinden veel onderzoeksactiviteiten plaats. De nieuwe trams in Delft geven op de bestaande trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af, waardoor de onderzoeksactiviteiten verstoord worden. De eerder aangelegde tramlijn op de campus voldeed daarmee niet meer aan de huidige eisen. Daarom vernieuwt de MRDH de trambaan en bouwen ze een nieuwe halte. Deze halte komt in de buurt van X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft en vormt het nieuwe eind- en keerpunt van tramlijn 19. “Met deze nieuwe halte blijven er op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen”, stelt de MRDH. Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen, isoleren ze de nieuwe trambaan op de campus beter en plaatsen de bovenleidingsmasten dichter bij elkaar. Samen met de TU Delft werkte de MRDH de afgelopen jaren aan een nieuw systeem: een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. “Dit systeem voorkomt, samen met de isolatie en kortere afstand tussen de bovenleidingsmasten, verstoring van de onderzoeksactiviteiten op de campus. Om dit nieuwe systeem aan te leggen verwijderen we de bestaande tramlijn vanaf halte TU Aula tot halte Berlageweg en leggen we deze opnieuw aan.” Tramlijn 19 heeft straks zes nieuwe haltes na Delft Station: Zuidpoort, Julianalaan, Aula, Mekelpark, Berlageweg en Schoemakerstraat.