Afbeelding

Dubbel Delft 14/10

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Werk in uitvoering. Het is een veel voorkomend beeld van een stad in ontwikkeling: aanpassen, verplaatsen, nieuw bouwen, renoveren, onderhouden en meer. Zo is er al het nodige geknutseld aan de Westvest. De ‘vest’, een afkorting van ‘vesting’, en komt uit de tijd dat Delft een vestingstad was, ommuurd met een vestingwal. De Westvest ligt langs het water van de Westsingel en vormt een verbinding met het Stationsplein. Dat was ooit anders: om een rechtstreekse verbinding met het Stationsplein te realiseren werd halverwege de jaren zestig een nieuwe brug gebouwd. Om het auto- en tramverkeer tegemoet te komen werd een deel van de Westvest versmald. De Westvest is aangelegd op de plaats waar eens de westelijke vestingwal stond; de wal werd in 1928 voor de nieuwe trambaan afgegraven. Het water langs de Houttuinen en Westvest heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in de aan- en afvoer van goederen van en naar de stad Delft. Niet alleen was de Houttuinen een belangrijke overslagplaats van hout en dergelijke, ook de Delftsche Groenteveiling maakte volop gebruik van dit water. Via de Buitenwatersloot en de Schie was er goed waterverkeer mogelijk tussen Delft, het Westland en delen van Rotterdam en Den Haag. Toen de Westvest steeds meer in beslag werd genomen door auto- en tramverkeer verhuisde de groenteveiling naar een locatie tussen Delft en Den Hoorn. Een grote brand in de jaren tachtig en de wens om veilingen te centraliseren zorgden ervoor dat alle Westlandse groenten en bloemen nu ook in datzelfde Westland worden geveild. De Westvest onderging in de loop der jaren meerdere aanpassingen, waaronder een grote in de jaren negentig, in verband met het doortrekken van tramlijn 1 naar de Delftse wijk Tanthof. Daarvoor werd onder andere opnieuw een deel van de Westsingel ‘ingepolderd’. Eigenlijk kon dat niet meer omdat het water hier een bepaalde breedte zou moeten houden. Een ingenieus ontwerp zorgt ervoor dat het water van de Westsingel onder een klein deel van de Westvest door kan blijven stromen. Het beeld aan de andere kant van het water is volledig veranderd. Voor de aanleg van de treintunnel is veel, behalve het oude station, met de grond gelijkgemaakt en vervangen door nieuwbouw.

Afbeelding