Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 12/11

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - De Houttuinen en omgeving was in de jaren voor en na de oorlog een plek waar veel handelswaar werd overgeslagen. De Houttuinen werd al eerder in de Delftse geschiedenis gebruikt als handelskade. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw was er een permanente houtmarkt (of ‘houttuinen’) tussen de constructiebrug en het Stationsplein; toen meer richting Irenetunnel. Op de Houttuinen was de bekende bodedienst van Ballhuijse vd Wel gevestigd die jarenlang goederen vervoerde van en naar de omliggende steden en dorpen. Paarden waren toen - hoewel slechts met 1 PK uitgerust - een dagelijkse verschijning in het stadsbeeld. Zowel voor het vervoer van goederen als het vervoer van mensen werden deze edele viervoeters ingezet: ze waren redelijk goedkoop, betrouwbaar (kon je van de auto’s toen bepaald niet zeggen) en ze waren sterk. Later was ook de Delftsche Groenteveiling, gelegen ter hoogte van de voortmalige bioscoop Delfia, een belangrijke bron van aan- en afvoer op dit stukje Delft. In mooie zomers zoals we die nu ook meemaken werd er in het water rond de groenteveiling door de Delftse jeugd gezwommen. Tussen de kolen en komkommers. Ook de daar tegenover gelegen spoorhaven deed een duit in het zakje van de economische bedrijvigheid. Recht tegenover de stalhouderij en Hotel ‘De Bolk’ werden de goederenwagons gelost; van hieruit namen boten en paard- en wagens het vervoer over. Halverwege de zestiger jaren werden een aantal bedrijfspanden langs het water gesloopt om meer ruimte voor het toenemende verkeer op het plein te bewerkstelligen. Ook werd er een brug gemaakt die voor een snelle toegang vanaf de Westvest naar het Stationsplein zorgde. Het complex links op de linker foto heeft al heel wat meegemaakt. In 1679 besloten de Staten van Holland zelf geschut te gaan maken. Daartoe werd ‘by ‘s Lands loodsen in de Houttuinen aan de Singels’ een zogenaamde affuitmakerij ingericht. Samen met een kanon vormt de affuit een vuurmond ; zeg maar rijdend geschut. Voor de fabricage van affuiten was hout nodig. Eikenhout dat zeven maanden in stromend water moest liggen, waarna het in de Houttuinen te drogen werd gelegd. De spoorzone heeft de agelopen jaren gezorgd voor sloop, herindeling en nieuwbouw.

Afbeelding