Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Verwachte ingebruikname tramlijn 19 eind eerste kwartaal 2024

Algemeen

DELFT - Op de TU Delft Campus ligt al jaren een trambaan, maar toch heeft er nog geen enkele keer een tram overheen gereden. Na meerdere ontwikkelingen die de ingebruikname van de trambaan in de weg stonden, is de hoop nu gevestigd op een nieuw moment. Eind eerste kwartaal 2024 zou tram 19 moeten gaan rijden over de universiteitscampus.

Tramlijn 19 moet zorgen voor een snelle verbinding van Leidschendam naar de TU Delft Campus, vanaf station Delft via de Zuidwal en de Sint Sebastiaansbrug. Echter, diverse ontwikkelingen hebben een vlotte ingebruikname van deze tramlijn onmogelijk gemaakt. In de oorspronkelijke plannen was de tram naar de TU Delft per dienstregeling in 2008 voorzien. De toestand van de Sint Sebastiaansbrug veroorzaakte een enorme vertraging. In 2020 was het dan eindelijk zover: de vernieuwde Sint Sebastiaansbrug werd opengesteld voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV. Volgens de oorspronkelijke planning zou de tram een jaar na oplevering van de brug gaan rijden, maar dit moment moest wederom worden uitgesteld. Vervolgens werd gestuurd op ingebruikname van de tramlijn in het vierde kwartaal van 2022. Ook dit plan moest van de baan. Inmiddels is een nieuwe doelstelling opgenomen: eind eerste kwartaal 2024.

Nadat in de zomer van 2022 de Uitvoeringsovereenkomst door de TU Delft en de MRDH is ondertekend is gestart met de voorbereidingen van de afbouw van het laatste gedeelte van het tramtracé op het TU-terrein. De aanbestedingen zijn inmiddels afgerond en de hoofdaannemers en leveranciers zijn gecontracteerd. De bestaande HOV-baan wordt in de periode 27 april t/m 7 mei gesloopt. Direct na de sloopwerkzaamheden wordt gestart met de aanleg van een nieuwe trambaan op de Mekelweg tussen de Aula en Sport en Cultuur. De nieuwe trambaan wordt voorzien van diverse EMC-maatregelen om de verstoring van onderzoeksfaciliteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit plaatsing van meer bovenleiding masten (grofweg 2 keer zo dicht op elkaar als in een normale situatie), zwaardere bovenleiding draden en extra kabels in de grond. Ter hoogte van de vd Broekweg tussen de sportvelden en de parkeergarage wordt het nieuwe eindpunt/de keervoorziening aangelegd. De bomen die op het laatste gedeelte van de aan te leggen trambaan staan kunnen vanaf 15 juli 2023 worden gekapt. De aanleg van het eindpunt van de tramlijn zal daarom pas na de zomervakantie 2023 starten. In het 4e kwartaal van 2023 wordt ook de bovenleiding op het hele nieuwe tracé aangebracht, zodat in het 1e kwartaal van 2024 gestart kan worden met de testwerkzaamheden. MRDH en TU Delft verwachten dat aan het eind van het 1e kwartaal van 2024 tramlijn 19, na de halte station Delft, door naar de TU Delft Campus gaat rijden.

In beginsel is exploitatie voorzien op werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur met een frequentie van maximaal 4 keer per uur in de daluren en 6 keer per uur in de spits. Als tramlijn 19 gaat rijden blijft Campus-Zuid met busverbindingen bereikbaar. Met de busvervoerders vindt nog verdere afstemming plaats over de aanpassingen van de bus regelingen na de ingebruikname van tramlijn 19. Buslijn 69 vervalt, tramlijn 19 bedient grotendeels hetzelfde verzorgingsgebied. De lijnen 40 en 174 worden mogelijk nog geoptimaliseerd om Campus Zuid goed te kunnen bedienen.