Afbeelding
Foto: T Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 22/4

Algemeen Dubbel Delft

DELFT – De aanleg van de Sebastiaansbrug heeft nogal wat handen en voeten in de aarde gehad. De werkzaamheden op de oude foto vonden plaats in de tijd dat de brug werd opgeleverd, rond 1962. Diverse werklieden zijn, samen met een tractor, bezig grote gaten te graven voor de al klaarliggende rioolbuizen. Het de Vries van Heijstplein, zo heette deze locatie in de eerste helft van de vorige eeuw. Wij houden het nu op het Mijnbouwplein, in een knik van de Michiel de Ruyterweg. Van Heijst heeft verderop nog wel een plantsoen met zijn naam. Frans Marius de Vries van Heijst werd geboren in Den Haag in 1835 en werd op zijn zevenendertigste burgemeester van Delft. Deze baan was een levenswerk voor de goede man: hij was burgervader tot aan zijn dood in 1910. Totaal dus 38 jaar; de langst zittende burgemeester tot nu toe. Al vrij kort naar zijn dood werd er een plein naar hem genoemd. In 1951 werd de naam gewijzigd in het de Vries van Heijstplantsoen, het groene gebied tussen de Julianalaan en de Mijnbouwstraat. Even terug naar het begin. Begin vorige eeuw werd een deel van de huidige TU-wijk gebouwd, waaronder het kleine deel op de foto’s. Er was nog geen Sebastiaansbrug, dus ook geen intensief verkeer tussen de TU-wijk en het centrum van de stad. Dat kwam pas later, met de aanleg van de brug. In de jaren zestig veranderde er veel: de Sebastiaansbrug kwam er en de TU breidde flink uit. Ook de afgelopen jaren is er veel gebeurd op deze locatie, vooral ten faveure van tramlijn 19. Oude panden zijn afgebroken, de brug is verbreed en aangepast aan het huidige verkeer en de tram. Zodat er, ook door de nieuwe tram, weer gebruik kan worden gemaakt van een belangrijke route naar het zuidoostelijk deel van de stad. Voorlopig is het wachten op een nieuw type tram: deze krijgen een nieuw systeem om elektrische straling tegen te gaan. Gevoelige apparaten voor onderzoek bij de TU kunnen last hebben van deze straling. De TU Delft en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan dit systeem. Naar verwachting rijdt tram 19 eind 2023 naar de TU Delft. Het huis op de hoek van de Mijnbouwstraat en het karakteristieke torentje van het hoofdgebouw van de TU zijn nog de enige overgebleven herkenningspunten.

Afbeelding