Samen werken aan goed sociaal wonen in Delft
Samen werken aan goed sociaal wonen in Delft

Corporaties, huurdersraden en gemeente gaan intensiever samenwerken

Algemeen

DELFT - Een hoger tempo voor nieuwbouw, woningverduurzaming en energietransitie, beter gebruik van de bestaande voorraad, betaalbare huurwoningen en meer kansen voor jongeren en starters. Maar ook intensief samenwerken op de thema’s circulariteit, klimaat, natuur en in de programma’s Delft-West en Langer en Weer Thuis. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen van de prestatieafspraken voor 2024 in Delft. De gemeente maakt elk jaar afspraken met de corporaties DUWO, Stedelink, Vidomes, Woonbron en de huurdersorganisaties.

Dit is nodig om voldoende betaalbare woningen te bouwen in Delft. Het percentage sociale huurwoningen moet boven de 33 blijven (zonder studentenwoningen). Daarvoor zijn in 2031 17.000 tot 17.500 sociale huurwoningen in de stad nodig. En nog 3.200 extra studentenwoningen. Het beleid en de plannen hiervoor stemmen de gemeente en corporaties beter af. En zij zoeken eerder hulp bij de regio, de provincie of het Rijk als dat nodig is. In 2023 zijn hierover al afspraken gemaakt in de regionale woningmarktafspraken.

Corporaties willen in 2028 geen woningen meer hebben met energielabels E, F en G. Sloopwoningen, monumentale woningen en woningen in een Vereniging van Eigenaren zijn hierop een uitzondering. Samen bekijken corporaties en gemeente de mogelijkheden om de energieprestaties in deze woningen te verbeteren. DUWO stelt voor haar panden in de binnenstad in 2024 een verduurzamingsprogramma op voor de komende tien jaar. Daarnaast zorgt inzet van energiecoaches voor lagere woonlasten en minder energiearmoede.

Gemeente en corporaties willen dat mensen wonen in een woning die bij hen past. Doorstroommakelaars stimuleren en begeleiden huurders die naar een geschikte woning willen verhuizen. In 2024 start Vidomes met een proef waarbij mensen die samen geen gezin vormen een woning delen. Ook stimuleert de gemeente hospitawonen. Vidomes steunt deze vorm van inwonen. Woonbron en Stedelink gaan dit nog verder onderzoeken.

Corporaties gaan ten minste 70% van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een laag inkomen. Starters en jongeren moeten ook meer kansen krijgen in de sociale huursector. Daarom gaan Woonbron en Stedelink 5% tot 10% van hun woningen via loting aanbieden aan deze doelgroep. Een andere mogelijkheid is het labelen van woningen voor jongeren.

Gemeente en corporaties gaan intensiever samenwerken. Aan verduurzaming van woningen en gebouwen en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. In 2024 brengen zij in kaart wat de kansen en knelpunten van klimaatverandering zijn in hun bezit. Ook onderzoeken zij begin 2024 wat de kansen zijn voor circulair bouwen, slopen of renoveren.

Daarnaast werken corporaties en gemeente samen met andere partners in een langdurig programma voor Delft-West. Ze willen dat het ook goed wonen is in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof West. DUWO zet zich in om zelf en mét de studenten resultaten te boeken in Delft-West.

Het aantal mensen dat met een ondersteuningsbehoefte in corporatiewoningen komt of blijft wonen groeit. Gemeente, corporaties, zorgkantoor DSW, Delft voor Elkaar en Delft Support blijven in het programma Langer en Weer Thuis samenwerken om in deze behoefte te voorzien.