Wethouder Hennevanger, wethouder Van der Meer, wethouder Van Vliet en provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland De Snoo.
Wethouder Hennevanger, wethouder Van der Meer, wethouder Van Vliet en provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland De Snoo. Foto: ESTHER FOTOGRAFEERT

Gemeenten en Staatsbosbeheer werken samen aan versterking regiopark Buytenhout

Algemeen

De wethouders van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft en Zoetermeer en het provinciehoofd van Staatsbosbeheer Zuid-Holland hebben vorige week hun handtekening gezet onder de nieuwe intentieovereenkomst voor regiopark Buytenhout. De partijen hebben aangegeven de samenwerking aan dit gebied met elkaar voort te willen zetten.

Buytenhout is het regiopark tussen Delft en Zoetermeer. Buytenhout bestaat uit verschillende delen, zoals het Buytenpark, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, De Balij, het Bieslandse Bos, de Dobbeplas en de Delftse Hout. Het gebied draagt bij aan de leefbaarheid van de omliggende woongebieden en vermindert de druk op andere natuurgebieden in de buurt. 

Samenwerking
Sinds 2009 hebben de gemeenten en Staatsbosbeheer samengewerkt om van al deze gebieden één groot groengebied te maken, genaamd Buytenhout. Sinds dat jaar is door de regiopartners invulling gegeven aan de visie ‘Buytenhout, voor wie van Buiten houdt’. Hierbij geldt dat het regiopark meer is dan de afzonderlijke parken, maar dat de identiteit van de afzonderlijke parken behouden blijft. Met de nieuwe intentieovereenkomst bevestigen de partners dat zij de verbindingen van het binnenstedelijk groen naar de buitengebieden willen versterken, eenduidige entrees uitwerken, een juiste balans bewaren tussen natuur en recreatie, zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk recreatief routenetwerk met een ontvlochten en aaneengesloten padenstructuur en bijbehorende voorzieningen, ook voor minder validen, streven naar een eenduidige promotie van Buytenhout, en de leefgebieden van soorten en de natuur versterken met groenblauwe netwerken zodat diersoorten zich kunnen verplaatsen tussen hun leefgebieden.

Groei steden
“Door de groei van de steden en de bevolking die blijft toenemen, is er steeds meer vraag naar groen en plekken om te ontspannen”, aldus de gemeente Pijnacker-Nootdorp. “Buytenhout speelt hierin een belangrijke rol, door het bieden van ruimte voor recreatie in het groen. Tegelijkertijd beschermt het de natuur door de creatie van verschillende zones in het gebied. De afname van planten en dieren en de verandering van het klimaat verdienen extra aandacht. Biodiversiteit en klimaatverandering worden meer dan voorheen meegenomen in de plannen voor de ontwikkeling van het gebied.” De drie gemeenten en Staatsbosbeheer vinden dit belangrijk en willen dat ook benadrukken in hun samenwerking.

Andere partijen
De intentie is dat op projectniveau de samenwerking ook wordt gezocht met andere partijen, zoals het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, aangrenzende gemeenten zoals Den Haag en Leidschendam-Voorburg en platforms zoals de Buytenhouttafel en ondernemers uit het gebied. Periodiek, maar minimaal twee keer per jaar, wordt in een bestuurlijk overleg de voortgang besproken.