<p>Waterberging Pijnacker-Nootdorp</p>

Waterberging Pijnacker-Nootdorp

Samen werken aan klimaatbestendige regio

DELFLAND - Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Dat is een belangrijke aanleiding voor de nauwere samenwerking van overheden en waterbedrijven in Delfland om de regio aan te passen aan steeds extremer weer. Vrijdag ondertekenden elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland de zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.

“In onze regio Delfland is het goed toeven. Wij willen de hoge kwaliteit en veelzijdigheid van onze regio behouden en hebben de opgave onze sterk verstedelijkte regio klimaatbestendiger te maken. Samen kunnen we de gevolgen van toenemende hitte, droogte en overstromingen beter beperken,” zegt wethouder Ilona Jense van Pijnacker-Nootdorp namens de partners. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen. Hoogheemraad Manita Koop: “We hebben samen een agenda opgesteld om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen en voorzien ze van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen.” 

Maatregelen
Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat. Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen.

Meer berichten
 
CustomHtml_1