Gedeputeerde Potjer, hoogheemraad Vissers, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland De Snoo en wethouder Hennevanger
Gedeputeerde Potjer, hoogheemraad Vissers, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland De Snoo en wethouder Hennevanger

Start inrichting 110 hectare weidevogelgebied

Algemeen

DELFGAUW - Het weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw krijgt dit jaar verder vorm. Vanaf najaar 2023 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de polder om vogels als grutto, tureluur, kievit en watersnip het naar de zin te maken. Hierdoor blijft het open polderlandschap behouden en ontstaan midden in de Randstad nieuwe kansen voor natuur, kleinschalige recreatie en duurzame landbouw. De initiatiefnemers van het weidevogelproject in de Zuidpolder zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer. De bestuurders van deze  vier organisaties ondertekenden op 9 maart een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen verder vorm te geven aan het weidevogelgebied.

Weidevogels houden van vochtig kruidenrijk grasland, met voldoende voedsel en ruimte om rustig te broeden. Daarom komen er in het nieuw aan te leggen weidevogelgebied extra greppels zodat het waterpeil beter te regelen is en waar nodig verhoogd kan worden. Ook wordt de komende jaren vol ingezet op meer kruiden en bloemen zodat het gebied een walhalla wordt voor insecten, het belangrijkste voedsel voor de weidevogels. In het zuidelijk deel van de Zuidpolder komt een natuurvriendelijke oever waar insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren een plek kunnen vinden. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen. Staatsbosbeheer neemt de voorbereiding en begeleiding van al deze maatregelen namens de vier initiatiefnemers op zich.

Het nieuw in te richten gebied in de Zuidpolder sluit goed aan bij de doelen van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, waar partners sinds 2017 samenwerken aan meer ruimte voor groen, water en recreatie.