Zuidpolder
Zuidpolder

Weidevogelgebied Zuidpolder stap dichterbij

Algemeen

DELFGAUW - Overheden, natuurbeheerders en boeren hebben afspraken gemaakt voor een robuust weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw. De komende twee jaar worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor weidevogels: andere vormen van natuur, landbouw en het behoud van het karakteristieke polderlandschap. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de weidevogels, maar ook voor inwoners, recreanten en boeren. 

Een van de maatregelen uit het actieplan is het inrichten van weidevogelgebieden op grond van de provincie. Dit wordt onder andere gedaan in de Zuidpolder van Delfgauw, tussen de N470 en Oude Leede. Weidevogels houden van vochtig kruidenrijk grasland, met voldoende voedsel en ruimte om rustig te broeden. Daarom komen er in het weidevogelgebied extra greppels zodat het waterpeil beter te regelen is, en er een hoger waterpeil kan worden ingesteld. Ook wordt de komende jaren vol ingezet op meer kruiden en bloemen zodat het gebied een walhalla wordt voor insecten, het belangrijkste voedsel voor de weidevogels. Te hoge bomen en bosschages worden verwijderd om te voorkomen dat er vijanden zoals kraaien of roofvogels in gaan zitten. In het zuidelijk deel van de Zuidpolder komt een natuurvriendelijke oever voor insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren. Dit deel van het gebied wordt daardoor ook interessant voor bijvoorbeeld de blauwe reiger en de lepelaar. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen. De provincie wil het toekomstige weidevogelgebied officieel opnemen in het landelijke netwerk van natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor is het goed beschermd en komt er ook geld beschikbaar voor het beheer. Verwacht wordt dat de Zuidpolder in 2023 officieel is opgenomen in het NNN, en dat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.