Eén van de oer-Hollandse weidevogels, de kievit (Foto: Teun Veldman)
Eén van de oer-Hollandse weidevogels, de kievit (Foto: Teun Veldman)

Weidevogelstand Midden-Delfland op peil

Algemeen

MIDDEN-DELFLAND - De inzet van ruim 75 agrariërs in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor het weidevogelbeheer leverde dit seizoen een goed resultaat op.

Afwijkend van de dalende landelijke trend blijft de stand van de weidevogels in Midden-Delfland en omgeving op peil dankzij de inspanningen van vele gebiedspartijen. Dit laten de weidevogeltellingen van 2019 zien. Landelijk gaat het al jaren slecht met de oer-Hollandse weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit. Aad Kleijweg, voorzitter van het Agrarisch Collectief: "De inzet van alle boeren, vrijwilligers, beheerders en het collectief is hard nodig om het landschap Midden-Delfland geschikt te houden voor de weidevogels. Ik ben dan ook blij dat al deze inspanningen lonen en nu laten zien dat de weidevogelstand behoorlijk op peil blijft."

Duurzame populatie
In Midden-Delfland werken vijf partijen samen in het Weidevogelpact, om de weidevogelstand in Midden-Delfland te verbeteren. Een unieke samenwerking die dit jaar resulteerde in de opening van een weidevogelkerngebied van 23 hectare in de Commandeurspolder. Hier verdubbelde de vogelstand zich meteen! Aad Kleijweg is trots op dit succes en hoopt dat de weidevogelstand ook op andere plekken in Midden-Delfland zal verbeteren.

Meer insecten
De agrariërs investeren veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er in het gebied jaarlijks verdeeld over circa 22 locaties plasdras toegepast. Hierbij worden de greppels met een pompje vol water gezet, zodat plaatselijk het gras wat minder groeit. Kruiden en bloemen krijgen daardoor ruimte. Op de bloemen komen insecten af die als voedsel dienen voor jonge gruttokuikens. Ook wordt er op bijna 600 hectare later gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de weidevogels.