<p>Foto: Martijn van Leeuwen</p>

Foto: Martijn van Leeuwen

Een schat aan groen voor ruim 2 miljoen inwoners

MIDDEN-DELFLAND - Recreëren in de natuur is populair. Ook onder de 2,3 miljoen inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het Bijzonder Provinciaal Landschap om de hoek. Hoe zorgen we ervoor dat al die natuur tussen de steden nog waardevoller en toegankelijker wordt voor al die mensen? Gemeenten die met hun agrarische- , recreatie- en natuurgebieden deel uitmaken van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland bogen zich samen met gebiedsorganisaties over dat vraagstuk en stelden een visie op die ervoor moet zorgen dat al dat unieks optimaal benut wordt.

Iets waardevols in handen
Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de Landschapstafel: “Het besef dat we samen iets waardevols in handen hebben, dat voelen we. Zeker in onze sterk verstedelijkte regio. De aanwijzing tot eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland bracht erkenning. Maar ons gezamenlijke landschap kan nog zoveel meer voor ons betekenen. En wij kunnen nog veel meer doen voor ons landschap. Het is aan ons die beweging te creëren. Met deze visie in de hand gaat nu het echte werk beginnen. Zo wordt al dat groen aan de voet van de inwoners van onze steden nog krachtiger, bekender én geliefder.”

Aan de slag
De komende jaren gaan de partijen aan de slag met de volgende opgaven:

Bekendheid & recreatie
Een rondje fietsen, wandelen, hardlopen, skaten, paard rijden of varen in het groen... Hoeveel inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn op de hoogte van al die mogelijkheden van het Bijzonder Provinciaal Landschap? En aan de andere kant, hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat het niet té druk wordt?

Ruimtelijke kwaliteit
Mensen zoeken niet alleen rust en ruimte. Ze willen ook recreëren in een landschap met kwaliteit. Met vergezichten, natuur en rust. Een landschap zoals het weidse, oeroude polderlandschap van Midden-Delfland.

Duurzame landbouw
De melkveehouderij zorgt dat het polderlandschap onderhouden wordt. Midden-Delfland is de bakermat van de duurzame landbouw: de meeste boeren zijn óf kringloopboer, óf ze boeren biologisch of natuurinclusief. Een duurzaam verdienmodel is nodig om te overleven in onze drukke omgeving.

Biodiversiteit
Bij biodiversiteit moet je in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland vooral denken aan weidevogels en kruidenrijk grasland. De grutto en de wilde bij zijn belangrijke iconen. Maar ook het maaibeheer van bermen biedt nog meer kansen voor flora en fauna.

Water & klimaat
Het vasthouden van water is nodig om in te kunnen spelen op de toenemende droogte en bodemdaling én om de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veenbodems te verminderen. Anderzijds moeten we wateroverlast zien te voorkomen.

Alvast het sfeertje proeven van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland? Kijk dan op de volgende website: https://youtu.be/v6Ddx3dQp30

Meer berichten
 
CustomHtml_1